Forskarpresentation

Jesper Paasch

Forskarpresentation

Jesper Paasch

Docent i lantmäteriteknik, universitetslektor, tekn. dr.

Forskningsämne: Samhällsbyggnad

AKTUELL FORSKNING

  • Leveransspecifikationer för Geodata-BIM

Forskningsprojekten bedrivs med stöd från den nationella satsningen Smart Build Environment  

LÄS MER OM

Rapporter

Paasch, J. (2011). Classification of real property rights : A comparative study of real property rights in Germany, Ireland, the Netherlands and Sweden. Stockholm: KTH Royal Institute of Technology. 106 s. (TRITA-FOB 2011:1) Länk [Mer information]
Andrée, M., Larsson, K., Nordqvist Darell, F., Malm, L., Tullberg, O., Wallberg, A., Norsell, J., Paasch, J., Seipel, S. & Paulsson, J. (2018). Slutrapport för projektet Smart planering för byggande : Delprojekt 3 - BIM som informationsstöd för 3D fastighetsbildning. Stockholm: Smart Built Environment. 50 + bilagor s. Länk [Mer information]
Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Gunilla Mårtensson Sidan uppdaterades: 2020-02-13
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)