Johan Colding

Docent i Naturresurshushållning

Avdelningen för bygg-, energi- och miljöteknik

Akademin för teknik och miljö

 

E-post: johan.colding@hig.se

Telefon: 08-673 95 39

Johan Colding disputerade år 2001 inom ämnet naturresurshantering vid Institutionen för Systemekologi vid Stockholms universitet. Han är anställd som forskningsledare vid HiG Urban Studio, som är ett strategiskt styrt forskningsprogram för hållbar stadsutveckling vid Högskolan i Gävle och vars huvudsakliga uppgift är att stimulera forskning om städers hållbarhet genom integrering av socio-teknisk miljöforskning med forskning kring social-ekologisk stadsdesign. Johan är också Biträdande Professor vid Beijerinstitutet för Ekologisk Ekonomi vid Kungliga Vetenskapsakademien i Stockholm där han leder forskningen kring urbana social-ekologiska system http://www.beijer.kva.se. Sedan år 2006 har han också varit temaledare för den urbanekologiska forsknings som bedrivs vid Stockholm Resilience Centre på Stockholms Universitet http://www.stockholmresilience.org.

I sin forskning studerar Johan hur städer mer optimalt kan bidra till en mer hållbar förvaltning av biosfären. Detta inbegriper forskning kring att bygga resiliens i stadsrummen med särskild inriktning på samspelet mellan ekosystem, stadsform och institutionella styrmedel samt de underliggande mentala modeller som formar och påverkar rådande stadsutveckling.

Aktuell forskning

Analysing city-densification from an ecological resilience perspective. Project leader: Johan Colding. Funder: FORMAS / The Swedish Research Council for Environment, Agricultural Sciences and Spatial Planning. 3-year grant (2018-2020).

Analyzing the environmental rationales for city compaction in the Stockholm region. Project leader: Johan Colding. Funder: The Stockholm County Council and S.U. Hälsa, trafik, kultur och regionplanering (Health, traffic, culture and regional planning). 3-year grant (2017-2019).

Senaste publikationerna

Colding, J., Barthel, S. & Sörqvist, P. (2019). Wicked Problems of Smart Cities. Smart Cities, 2 (4), 512-521. 10.3390/smartcities2040031 [Mer information]
Gren, Å., Colding, J., Berghauser-Pont, M. & Marcus, L. (2019). How smart is smart growth? : Examining the environmental validation behind city compaction. Ambio, 48 (6), 580-589. 10.1007/s13280-018-1087-y [Mer information]
Colding, J. & Barthel, S. (2019). Exploring the social-ecological systems discourse 20 years later. Ecology & society, 24 (1), 423-432. 10.5751/ES-10598-240102 [Mer information]
Samuelsson, K., Colding, J. & Barthel, S. (2019). Urban resilience at eye level : spatial analysis of empirically defined experiential landscapes. Landscape and Urban Planning, 187, 70-80. 10.1016/j.landurbplan.2019.03.015 [Mer information]
Holmgren, M., Kabanshi, A., Langeborg, L., Barthel, S., Colding, J., Eriksson, O. & Sörqvist, P. (2019). Deceptive sustainability : Cognitive bias in people's judgment of the benefits of CO<sub>2</sub> emission cuts. Journal of Environmental Psychology, 64, 48-55. 10.1016/j.jenvp.2019.05.005 [Mer information]
Publicerad av: Anna Jernberg Sidansvarig: Gunilla Mårtensson Sidan uppdaterades: 2018-10-08
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)