Forskarpresentation

Johan Colding

Johan Colding, docent i naturresurshållning. Bygger upp Urban Studio vid Högskolan i Gävle. Forskar kring hållbar stadsutveckling och smarta städer.

Forskarpresentation

Johan Colding

Forskare, docent i naturresurshushållning

Forskningsämne: Miljövetenskap

Johan Colding disputerade år 2001 inom ämnet naturresurshantering vid Institutionen för Systemekologi vid Stockholms universitet. Han är anställd som forskningsledare vid HiG Urban Studio, som är ett strategiskt styrt forskningsprogram för hållbar stadsutveckling vid Högskolan i Gävle och vars huvudsakliga uppgift är att stimulera forskning om städers hållbarhet genom integrering av socio-teknisk miljöforskning med forskning kring social-ekologisk stadsdesign. Johan är också Biträdande Professor vid Beijerinstitutet för Ekologisk Ekonomi vid Kungliga Vetenskapsakademien i Stockholm där han leder forskningen kring urbana social-ekologiska system http://www.beijer.kva.se. Sedan år 2006 har han också varit temaledare för den urbanekologiska forsknings som bedrivs vid Stockholm Resilience Centre på Stockholms Universitet http://www.stockholmresilience.org.

I sin forskning studerar Johan hur städer mer optimalt kan bidra till en mer hållbar förvaltning av biosfären. Detta inbegriper forskning kring att bygga resiliens i stadsrummen med särskild inriktning på samspelet mellan ekosystem, stadsform och institutionella styrmedel samt de underliggande mentala modeller som formar och påverkar rådande stadsutveckling.

AKTUELL FORSKNING

Analysing city-densification from an ecological resilience perspective. Project leader: Johan Colding. Funder: FORMAS / The Swedish Research Council for Environment, Agricultural Sciences and Spatial Planning. 3-year grant (2018-2020).

Analyzing the environmental rationales for city compaction in the Stockholm region. Project leader: Johan Colding. Funder: The Stockholm County Council and S.U. Hälsa, trafik, kultur och regionplanering (Health, traffic, culture and regional planning). 3-year grant (2017-2019).

LÄS MER OM


Artiklar


Vetenskapliga artiklar, refereegranskade

Colding, J., Wallhagen, M., Sörqvist, P., Marcus, L., Hillman, K., Samuelsson, K. & Barthel, S. (2020). Applying a Systems Perspective on the Notion of the Smart City. Sustainability, 3. 10.3390/smartcities3020022 [Mer information]
Colding, J., Colding, M. & Barthel, S. (2020). Applying seven resilience principles on the Vision of the Digital City. Cities, 103. 10.1016/j.cities.2020.102761 [Mer information]
Joanna, S., Barthel, S. & Colding, J. (2020). Countryside within the city : A motivating vision behind civic green area stewardship in Warsaw, Poland. Sustainability, 12 (6). 10.3390/su12062313 [Mer information]
Colding, J., Giusti, M., Haga, A., Wallhagen, M. & Barthel, S. (2020). Enabling Relationships with Nature in Cities. Sustainability, 12. 10.3390/su12114394 [Mer information]
Sörqvist, P., Colding, J. & Marsh, J. (2020). Psychological obstacles to the efficacy of environmental footprint tools. Environmental Research Letters. [In press] [Mer information]
Colding, J., Gren, Å. & Barthel, S. (2020). The Incremental Demise of Urban Green Spaces. Land, 9 (5). 10.3390/land9050162 [Mer information]
Colding, J., Colding, M. & Barthel, S. (2020). The smart city model : A new panacea for urban sustainability or unmanageable complexity?. Environment and Planning B: Urban Analytics and City Science, 47 (1), 179-187. 10.1177/2399808318763164 [Mer information]
Holmgren, M., Kabanshi, A., Langeborg, L., Barthel, S., Colding, J., Eriksson, O. & Sörqvist, P. (2019). Deceptive sustainability : Cognitive bias in people's judgment of the benefits of CO<sub>2</sub> emission cuts. Journal of Environmental Psychology, 64, 48-55. 10.1016/j.jenvp.2019.05.005 [Mer information]
Colding, J. & Barthel, S. (2019). Exploring the social-ecological systems discourse 20 years later. Ecology & society, 24 (1), 423-432. 10.5751/ES-10598-240102 [Mer information]
Gren, Å., Colding, J., Berghauser-Pont, M. & Marcus, L. (2019). How smart is smart growth? : Examining the environmental validation behind city compaction. Ambio, 48 (6), 580-589. 10.1007/s13280-018-1087-y [Mer information]
Samuelsson, K., Colding, J. & Barthel, S. (2019). Urban resilience at eye level : spatial analysis of empirically defined experiential landscapes. Landscape and Urban Planning, 187, 70-80. 10.1016/j.landurbplan.2019.03.015 [Mer information]
Colding, J., Barthel, S. & Sörqvist, P. (2019). Wicked Problems of Smart Cities. Smart Cities, 2 (4), 512-521. 10.3390/smartcities2040031 [Mer information]
Colding, J. & Barthel, S. (2017). An urban ecology critique on the "Smart City" model. Journal of Cleaner Production, 164, 95-101. 10.1016/j.jclepro.2017.06.191 [Mer information]
Colding, J. & Barthel, S. (2017). The Role of University Campuses in Reconnecting Humans to the Biosphere. Sustainability, 9 (12). 10.3390/su9122349 [Mer information]
Andersson, E., Barthel, S., Borgström, S., Colding, J., Elmqvist, T., Folke, C. & Gren, Å. (2014). Reconnecting Cities to the Biosphere : Stewardship of Green Infrastructure and Urban Ecosystem Services. Ambio, 43 (4), 445-453. 10.1007/s13280-014-0506-y [Mer information]
Marcus, L. & Colding, J. (2014). Toward an integrated theory of spatial morphology and resilient urban systems. Ecology & society, 19 (4). 10.5751/ES-06939-190455 [Mer information]
Andersson, E. & Colding, J. (2014). Understanding how built urban form influences biodiversity. Urban Forestry & Urban Greening, 13 (2), 221-226. 10.1016/j.ufug.2013.11.002 [Mer information]
Bendt, P., Barthel, S. & Colding, J. (2013). Civic greening and environmental learning in public-access community gardens in Berlin. Landscape and Urban Planning, 109 (1), 18-30. 10.1016/j.landurbplan.2012.10.003 [Mer information]
Wilkinson, C., Saarne, T., Paterson, G. & Colding, J. (2013). Strategic spatial planning and the ecosystem services concept : An historical exploration. Ecology & society, 18 (1). 10.5751/ES-05368-180137 [Mer information]
Colding, J. & Barthel, S. (2013). The potential of ‘Urban Green Commons’ in the resilience building of cities. Ecological Economics, 86, 156-166. 10.1016/j.ecolecon.2012.10.016 [Mer information]
Colding, J., Barthel, S., Bendt, P., Snep, R., van der Knaap, W. & Ernstson, H. (2013). Urban green commons : Insights on urban common property systems. Global Environmental Change, 23 (5), 1039-1051. 10.1016/j.gloenvcha.2013.05.006 [Mer information]
Wilkinson, C., Porter, L. & Colding, J. (2010). Metropolitan planning and resilience thinking : A practitioner’s perspective. Critical Planning, 17, 2-20. [Mer information]
Barthel, S., Folke, C. & Colding, J. (2010). Social-ecological memory in urban gardens-Retaining the capacity for management of ecosystem services. Global Environmental Change, 20 (2), 255-265. 10.1016/j.gloenvcha.2010.01.001 [Mer information]
Colding, J., Lundberg, J., Lundberg, S. & Andersson, E. (2009). Golf courses and wetland fauna. Ecological Applications, 19 (6), 1481-1491. 10.1890/07-2092.1 [Mer information]
Colding, J. & Folke, C. (2009). The Role of Golf Courses in Biodiversity Conservation and Ecosystem Management. Ecosystems (New York. Print), 12, 191-206. 10.1007/s10021-008-9217-1 [Mer information]
Colding, J. (2007). ‘Ecological land-use complementation’ for building resilience in urban ecosystems. Landscape and Urban Planning, 81 (1-2), 46-55. 10.1016/j.landurbplan.2006.10.016 [Mer information]
Folke, C., Pritchard Jr., L., Berkes, F., Colding, J. & Svedin, U. (2007). The problem of fit between ecosystems and institutions: ten years later. Ecology & society, 12 (1). 10.5751/ES-02064-120130 [Mer information]
Jansson, Å. & Colding, J. (2007). Tradeoffs between environmental goals and urban development : The case of nitrogen load from the Stockholm county to the Baltic Sea. Ambio, 36 (8), 650-656. 10.1579/0044-7447(2007)36[650:TBEGAU]2.0.CO;2 [Mer information]
Hougner, C., Colding, J. & Söderqvist, T. (2006). Economic valuation of a seed dispersal service in the Stockholm National Urban Park, Sweden. Ecological Economics, 59 (3), 364-374. 10.1016/j.ecolecon.2005.11.007 [Mer information]
Colding, J., Lundberg, J. & Folke, C. (2006). Incorporating Green-Area User Groups in Urban Ecosystem Management. Ambio, 35 (5), 237-244. 10.1579/05-A-098R.1 [Mer information]
Barthel, S., Colding, J., Elmqvist, T. & Folke, C. (2005). History and local management of a biodiversity-rich, urban cultural landscape. Ecology & society, 10 (2). 10.5751/ES-01568-100210 [Mer information]
Elmqvist, T., Colding, J., Barthel, S., Borgström, S., Duit, A., Lundberg, J., Andersson, E., Ahrné, K., Ernstson, H., Folke, C. & Bengtsson, J. (2004). The Dynamics of Social-Ecological Systems in Urban Landscapes. Annals of the New York Academy of Sciences, 1023, 308-322. 10.1196/annals.1319.017 [Mer information]
Colding, J., Folke, C. & Elmqvist, T. (2003). Social institutions in ecosystem management and biodiversity conservation. Tropical Ecology, 44 (1), 25-41. Länk [Mer information]
Colding, J. & Folke, C. (2001). Social taboos : "Invisible" systems of local resource management and biological conservation. Ecological Applications, 11 (2), 584-600. 10.1890/1051-0761(2001)011[0584:STISOL]2.0.CO;2 [Mer information]
Colding, J. (2000). Ecologists as the new management elite?. Conservation ecology, 4 (2), XXV-XXVI. 10.5751/ES-00196-040208 [Mer information]
Berkes, F., Colding, J. & Folke, C. (2000). Rediscovery of Traditional Ecological Knowledge as adaptive management. Ecological Applications, 10 (5), 1251-1262. 10.1890/1051-0761(2000)010[1251:ROTEKA]2.0.CO;2 [Mer information]
Colding, J. (1998). Analysis of hunting options by the use of general food taboos. Ecological Modelling, 110 (1), 5-17. 10.1016/S0304-3800(98)00038-6 [Mer information]
Colding, J. & Folke, C. (1997). The relations among threatened species, their protection, and taboos. Ecology & society, 1 (1). Länk [Mer information]

Vetenskapliga artiklar, ej refereegranskade

Colding, J. (2011). Ekosystem sliter i städer. Miljöforskning : Formas tidning för ett uthålligt samhälle (9). [Mer information]
Colding, J. (2010). Super: Sustainable urban planning for ecosystem services and resilience. The URBAN-NET Research Anthology, 35-40. Länk [Mer information]
Colding, J. & Folke, C. (2000). The taboo system : Lessons about informal institutions for nature management. Georgetown International Environmental Law Review, 12 (2), 413-445. [Mer information]
Colding, J. & Folke, C. (1999). Comment on Ruttan, L. M. and Borgerhoff Mulder, M. (1999) Are East African Pastoralists Truly Conservationists?. Current Anthropology, 40 (1), 638-639. 10.1086/300086 [Mer information]

Övriga artiklar (populärvetenskap, debatt etc.)

Barthel, S., Berghauser Pont, M., Colding, J., Gren, Å., Legeby, A. & Marcus, L. (2016). DN Debatt : ”Nytt miljonprogram – unik chans att lösa flera frågor”. Dagens nyheter. [Mer information]
Colding, J. (2016). Träd i staden minskar luftföroreningar. Svenska dagbladet. [Mer information]
Watson, T. & Colding, J. (2013). Turtles Flourishing in Golf Course Ponds. National geographic. [Mer information]
Sjöström, M. & Colding, J. (2012). ”I framtiden måste vi odla i städerna”. Svenska dagbladet. [Mer information]
Marcus, L., Colding, J., Barthel, S. & Erixon, H. (2012). Utveckla Valhallavägen till Stockholms gröna bredband. Dagens nyheter. [Mer information]
Barthel, S., Colding, J., Ernstson, H., Grahn, S., Erixon, H., Marcus, L., Kärsten, C. & Torsvall, J. (2011). Chans sätta Stockholm på kartan. Svenska dagbladet. Länk [Mer information]
Colding, J. (2011). Ekosystem sliter i städer. Miljöforskning : Formas tidning för ett uthålligt samhälle (9). [Mer information]
Baltscheffsky, S. & Colding, J. (2010). Bygget som förstärker naturen. Svenska dagbladet. [Mer information]

Böcker

Barthel, S., Colding, J., Erixon, H., Ernstson, H., Grahn, S., Kärsten, C., Marcus, L. & Torsvall, J. (2013). Principles of Social Ecological Design : Case study Albano Campus, Stockholm. Stockholm: Architecture and Built Environment, KTH. 117 s. (Trita-ARK 2013:3) [Mer information]
Berkes, F., Colding, J. & Folke, C. (red.) (2002). Navigating Social-Ecological Systems : Building Resilience for Complexity and Change. Cambridge: Cambridge University Press. 393 s. 10.1017/CBO9780511541957 [Mer information]

Doktorsavhandling

Colding, J. (2001). Local institutions, biological conservation and management of ecosystem dynamics. Diss. (sammanfattning), 2001. Stockholm: Stockholm University. 38 s. Länk [Mer information]

Kapitel i böcker

Colding, J. & Barthel, S. (2017). Resilience and Sustainable Development. Dreams and Seeds : The role of campuses in sustainable urban development. Stockholm: Stockholm Resilience Centre and Metropolia University of Applied Sciences. S. 28-29. Länk [Mer information]
Schewenius, M., Colding, J. & Barthel, S. (2017). Social-Ecological Integrated Planning and Design. Dreams and Seeds : The role of campuses in sustainable urban development. Stockholm: Stockholm Resilience Centre; Metropolia University of Applied Sciences. S. 47-49. Länk [Mer information]
Andersson, E., Barthel, S., Borgström, S., Colding, J., Elmqvist, T., Folke, C. & Gren, A. (2016). Reconnecting cities to the biosphere : Stewardship of green infrastructure and urban ecosystem services. Sustainable Cities: Urban Planning Challenges and Policy. CRC Press. S. 29-45. [Mer information]
Barthel, S., Parker, J., Folke, C. & Colding, J. (2014). Urban gardens : pockets of social-ecological memory. Greening in the Red Zone : Disaster, Resilience, and Community Greening Part II. Dordrecht: Springer Netherlands. S. 145-158. 10.1007/978-90-481-9947-1_11 [Mer information]
Colding, J. (2013). Local Assessment of Stockholm : Revisiting the Stockholm Urban Assessment. Urbanization, Biodiversity and Ecosystem Services: Challenges and Opportunities : A Global Assessment. New York: Springer Netherlands. S. 313-335. 10.1007/978-94-007-7088-1_17 [Mer information]
Kronenberg, J., Tezer, A., Haase, D. & Colding, J. (2013). Regional assessment of Europe. Urbanization, Biodiversity and Ecosystem Services: Challenges and Opportunities : A Global Assessment. Springer Netherlands. S. 275-278. 10.1007/978-94-007-7088-1_13 [Mer information]
Folke, C. & Colding, J. (2013). Traditional Conservation Practices. Encyclopedia of Biodiversity : Second Edition. Elsevier. S. 226-235. 10.1016/B978-0-12-384719-5.00144-1 [Mer information]
Colding, J. (2011). Creating incentives for increased public engagement in ecosystem management through urban commons. Adapting Institutions : Governance, Complexity and Social-Ecological Resilience. Cambridge, UK: Cambridge University Press. S. 101-124. 10.1017/CBO9781139017237.008 [Mer information]
Colding, J. (2011). The role of ecosystem services in contemporary urban planning. Urban Ecology : patterns, processes and applications. Oxford, UK: Oxford University Press. S. 228-237. 10.1093/acprof:oso/9780199563562.003.0028 [Mer information]
Colding, J. (2010). Super : Sustainable urban planning for ecosystem services and resilience. URBAN-NET Research Anthology. Edinburgh: Scotland & Northern Ireland Forum for Environmental Research (SNIFFER). S. 35-40. Länk [Mer information]
Elmqvist, T., Alfsen, C. & Colding, J. (2008). Urban Systems. Encyclopedia of Ecology. Oxford: Academic Press. S. 3665-3672. 10.1016/B978-008045405-4.00364-5 [Mer information]
Folke, C., Colding, J., Olsson, P. & Hahn, T. (2007). Interdependent Social-Ecological Systems and Adaptive Governance for Ecosystem Services. The SAGE handbook of environment and society. Los Angeles: Sage Publications. S. 536-552. [Mer information]
Berkes, F., Colding, J. & Folke, C. (2002). Introduction. Navigating Social-Ecological Systems : Building Resilience for Complexity and Change. Cambridge: Cambridge University Press. S. 1-29. 10.1017/CBO9780511541957.003 [Mer information]
Berkes, F., Colding, J. & Folke, C. (2002). Living with disturbance : Building resilience in social-ecological systems. Navigating Social-Ecological Systems : Building Resilience for Complexity and Change. Cambridge: Cambridge University Press. S. 163-186. 10.1017/CBO9780511541957.011 [Mer information]
Berkes, F., Colding, J. & Folke, C. (2002). Synthesis : Building Resilience and Adaptive Capacity in Social-Ecological Systems. Navigating Social-Ecological Systems : Building Resilience for Complexity and Change. Cambridge: Cambridge University Press. S. 352-387. 10.1017/CBO9780511541957.020 [Mer information]
Folke, C., Berkes, F. & Colding, J. (1998). Ecological practices and social mechanisms for building resilience and sustainability. Linking social and ecological systems : Institutional learning for resilience. Cambridge: Cambridge University Press. S. 414-437. [Mer information]

Konferensbidrag

Marcus, L. & Colding, J. (2011). Towards a Spatial Morphology of Urban Social-Ecological Systems. . Länk [Mer information]
Colding, J. (2010). Urbana samfälligheter för hållbar fysisk planering. Det urbana landskapet : Konferens 17–18 september 2009 på Kungliga vetenskapsakademin, Stockholm, ordnad av Svenska IALE i samarbete med Stockholm Resilience Centre, Stockholms universitet, Kungliga Tekniska Högskolan, SLU Uppsala och Centrum för biologisk mångfald (CBM), samt Stockholms läns landstings regionplanekontor och Riksantikvarieämbetet. Uppsala: Centrum för biologisk mångfald. S. 55-59. Länk [Mer information]

Rapporter

Colding, J., Marcus, L., Barthel, S., Andersson, E., Gren, Å. & Borgström, S. (2013). Ekosystemtjänster i Stockholmsregionen : Ett underlag för diskussion och planering. Tillväxt, miljö och regionplanering (TMR). 75 s. (Tillväxt, miljö och regionplanering 2013:3) Länk [Mer information]
Marcus, L., Barthel, S., Colding, J., Erixon, H., Ernstson, H., Grahn, S., Torsvall, J. & Kärsten, C. (2010). Q-book Albano 4 : Sustainability. Akademiska hus. 76 s. Länk [Mer information]
Barthel, S., Colding, J. & Ernstson, H. (2010). QBook4-Hållbarhet: Albano Resilient Campus. Stockholm: Akademiska hus. [Mer information]

Övrigt

Barthel, S. & Colding, J. (2017). A Critical Perspective on the “Smart City” Model. 1 s. Länk [Mer information]
Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Gunilla Mårtensson Sidan uppdaterades: 2020-02-27
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)