Forskarpresentation

Jonas Ågren

Jonas Ågren. Personal.

Forskarpresentation

Jonas Ågren

Universitetslektor

Forskningsämne: Samhällsbyggnad

AKTUELL FORSKNING

LÄS MER OM


Artiklar


Vetenskapliga artiklar, refereegranskade

Vestøl, O., Ågren, J., Steffen, H., Kierulf, H. & Tarasov, L. (2019). NKG2016LU: a new land uplift model for Fennoscandia and the Baltic Region. Journal of Geodesy, 93 (9), 1759-1779. 10.1007/s00190-019-01280-8 [Mer information]
Engfeldt, A., Olsson, P., Steffen, H., Lidberg, M., Ågren, J., Sekowski, M., Krynski, J., Bryskhe, H., Nielsen, J. & Strykowski, G. (2019). RG 2000 – the New Gravity Reference Frame of Sweden. Geophysica, 54 (1), 69-92. Länk [Mer information]
Märdla, S., Ellmann, A., Ågren, J. & Sjöberg, L. (2018). Regional geoid computation by least squares modified Hotine’s formula with additive corrections. Journal of Geodesy, 92 (3), 253-270. 10.1007/s00190-017-1061-7 [Mer information]
Märdla, S., Ågren, J., Strykowsky, G., Oja, T., Ellmann, A., Forsberg, R., Bilker-Koivula, M., Omang, O., Parseliunas, E. & Liepins, I. (2017). From discrete gravity survey data to a high-resolution gravity field representation in the Nordic-Baltic region. Marine Geodesy, 40 (6), 416-453. 10.1080/01490419.2017.1326428 [Mer information]

Vetenskapliga artiklar, ej refereegranskade

Schwabe, J., Ågren, J., Liebsch, G., Westfeld, P., Hammarklint, T., Mononen, J. & Andersen, O. (2020). The Baltic Sea Chart Datum 2000 (BSCD2000) : Implementation of a common reference level in the Baltic Sea. The international hydrographic review (23), 63-83. [Mer information]

Kapitel i böcker

Eklundh, L., Ågren, J., Olsson, H., Harrie, L. & Klang, D. (2019). Insamling av geografiska data. Geografisk informationsbehandling : Teori, metoder och tillämpningar. Studentlitteratur AB. S. 85-126. [Mer information]
Ågren, J. & Hauska, H. (2019). Referenssystem och kartprojektioner. Geografisk informationsbehandling : Teori, metoder och tillämpningar. Studentlitteratur AB. S. 59-84. [Mer information]
Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Gunilla Mårtensson Sidan uppdaterades: 2020-03-05
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)