Böcker


Böcker

Chilo, J. (2008). Low-Frequency Signal Classification : Filtering and extracting features from infrasound data. Saarbrücken: VDM Verlag Dr. Müller. 76 s. Länk [Mer information]

Doktorsavhandling

Chilo, J. (2008). Feature Extraction for Low-Frequency Signal Classification. Diss. (sammanfattning), 2008. Stockholm: KTH. 61 s. (Trita-FYS 2008:2) Länk [Mer information]

Kapitel i böcker

Chilo, J., Schluter, A. & Lindblad, T. (2009). Development of a high-resolution wireless sensor network for monitoring volcanic activity. Geoscience and Remote Sensing. InTech. S. 53-74. [Mer information]
Chilo, J., Horvath, G., Lindblad, T. & Olsson, R. (2009). Electronic Nose Ovarian Carcinoma Diagnosis Based on Machine Learning. Advances in Data Mining : Applications and Theoretical Aspects. Berlin: Springer Berlin / Heidelberg. S. 13-23. 10.1007/978-3-642-03067-3 [Mer information]
Chilo, J., Lindblad, T., Olsson, R. & Hansen, S. (2007). Comparison of three feature extraction techniques to distinguish between different infrasound signals. Progress in pattern recognition. London: Springer. S. 75-82. [Mer information]

Licentiatavhandling

Chilo, J. (2006). Filtering extracting features from infrasound data. Lic.-avh. (sammanfattning), 2006. Stockholm: Kungliga Tekniska högskolan. Fysiska institutionen. 48 s. (Trita-FYS 2006:32) Länk [Mer information]
Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Gunilla Mårtensson Sidan uppdaterades: 2016-11-18
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)