Forskarpresentation

Julia Åhlén

Forskarpresentation

Julia Åhlén

Universitetslektor

Forskningsämne: Datavetenskap

AKTUELL FORSKNING

LÄS MER OM

Vetenskapliga artiklar, refereegranskade

Åhlén, J., Seipel, S. & Liu, F. (2014). Evaluation of the Automatic methods for Building Extraction. International Journal Of Computers and Communications, 8, 171-176. Länk [Mer information]
Åhlén, J., Sundgren, D. & Bengtsson, E. (2007). Application of underwater hyperspectral data for color correction purposes. Pattern recognition and image analysis, 17 (1), 170-173. 10.1134/S105466180701021X [Mer information]

Vetenskapliga artiklar, ej refereegranskade

Åhlén, J., Bengtsson, E. & Sundgren, D. (2006). Optimisation of Underwater Hyper Spectral Data for Colour Correction of Pseudo Hyper Spectral Images. WSEAS Transactions on Signal Processing, 2 (11), 1473-1479. [Mer information]
Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Gunilla Mårtensson Sidan uppdaterades: 2020-02-13
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)