Kaisu Sammalisto

Tekn.Dr./Universitetslektor

E-post: kaisu.sammalisto@hig.se

Telefon:
Direkt: 026-64 87 94
Mobil: 070-608 13 33

Aktuell forskning

Jag är knuten till Centrum för Logistik och Innovativ Produktion (CLIP) där jag bedriver forskning om implementering av hållbar utveckling i organisationer två olika projekt.

I det ena projektet söker vi kunskap om hur internationella företag hanterar de utmaningar de möter i sitt sociala och miljömässiga ansvarstagande vid implementering av CSR i globala försörjningskedjor.

I det andra projektet fördjupar vi kunskapen om ledningssystem och deras roll i implementering av utbildning för hållbar utveckling i universitet.

Meritförteckning

» Länk till CV

Senaste publikationerna

Lozano, R., Fobbe, L., Carpenter, A. & Sammalisto, K. (2019). Analysing sustainability changes in seaports : experiences from the Gävle Port Authority. Sustainable Development, 27 (3), 409-418. 10.1002/sd.1913 [Mer information]
Lozano, R., Barreiro-Gen, M., Lozano, F. & Sammalisto, K. (2019). Teaching Sustainability in European Higher Education Institutions : Assessing the Connections between Competences and Pedagogical Approaches. Sustainability, 11 (6). 10.3390/su11061602 [Mer information]
Lozano, R., Barreiro-Gen, M., Lozano, F. & Sammalisto, K. (2019). Teaching Sustainability in European Higher Education Institutions: Assessing the Connections between Competences and Pedagogical Approaches. . Länk [Mer information]
Lozano, R., Barreiro-Gen, M., Lozano, F. & Sammalisto, K. (2019). Teaching Sustainability in European Higher Education Institutions: Assessing the Connections between Competences and Pedagogical Approaches. . Länk [Mer information]
Lozano, R., Merrill, M., Lozano, F., Ceulemans, K. & Sammalisto, K. (2018). Bridging aims and delivery of higher education for sustainable development : Using pedagogical approaches to fulfil competences. . [Mer information]
Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Gunilla Mårtensson Sidan uppdaterades: 2016-11-18
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)