Forskningsområde

Min forskning inriktas mot hur nya tänke- och arbetssätt för hållbar utveckling formas i olika organIsationer, där både de "hårda" tekniska och de "mjuka" mänskliga aspekterna av implementering av ett ledningssysstem är inkluderade.

Publicerad av: Eva Wiklund Sidansvarig: Gunilla Mårtensson Sidan uppdaterades: 2018-03-27
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)