Karl Hillman

Karl Hillman

Universitetslektor miljöteknik

E-post: karl.hillman@hig.se

Telefon: 026-64 84 14

Som lektor i miljöteknik arbetar jag främst med undervisning på utbildningsprogrammen i Miljöteknik, Byggnadsingenjör och Energisystemingenjör på högskolan.

Min forskning handlar till stor del om livscykelanalys (LCA) och socio-teknisk utveckling för tillämpningar inom bland annat energi, transporter och materialåtervinning. En del av forskningen bedrivs genom handledning av doktorander och examensarbetare. 

Jag är doktor i energi och miljö med inriktning mot miljösystemanalys från Chalmers. Min avhandling handlar om utveckling av livscykelanalys (LCA) för att anpassa metodologin till användning som underlag för strategiska val av teknik. Arbetet utfördes i form av fallstudier inom förnybara drivmedel. Efter avlagd doktorsexamen gjorde jag post-doc på IMIT (Institute for management of Innovation and Technology) med en studie kring styrning av innovationssystemet för biodrivmedel i Sverige

Senaste publikationerna

Hadin, Å., Hillman, K. & Eriksson, O. (2017). Prospects for Increased Energy Recovery from Horse Manure : A Case Study of Management Practices, Environmental Impact and Costs. Energies, 10 (12). 10.3390/en10121935 [Mer information]
Hadin, Å., Eriksson, O. & Hillman, K. (2016). A review of potential critical factors in horse keeping for anaerobic digestion of horse manure. Renewable & sustainable energy reviews, 65, 432-442. 10.1016/j.rser.2016.06.058 [Mer information]
Soam, S. & Hillman, K. (2019). Factors influencing the environmental sustainability and growth of hydrotreated vegetable oil (HVO) in Sweden. Bioresource Technology Reports, 7. 10.1016/j.biteb.2019.100244 [Mer information]
Soam, S. & Hillman, K. (2018). Technical and environmental assessment of the growing hydroprocessed esters and fatty acids (HEFA) for a sustainable transport in Sweden. . [Mer information]
Nordlund, A., Granström, R., Hillman, K. & Zampoukos, K. (2017). Användarnas beteende och syn på laddbara bilar : Rapport från projektet SELF-i. Umeå: Transportforskningsenheten. 67 s. (TRUM-rapport 2017:1) Länk [Mer information]
Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Gunilla Mårtensson Sidan uppdaterades: 2016-11-18
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)