Forskarpresentation

Karl Hillman

Forskarpresentation

Karl Hillman

Universitetslektor

Forskningsämne: Miljövetenskap

Som lektor i miljöteknik arbetar jag främst med undervisning på utbildningsprogrammen i Miljöteknik, Byggnadsingenjör och Energisystemingenjör på Högskolan i Gävle.

Jag är doktor i energi och miljö med inriktning mot miljösystemanalys från Chalmers. Min avhandling handlar om utveckling av livscykelanalys (LCA) för att anpassa metodologin till användning som underlag för strategiska val av teknik. Arbetet utfördes i form av fallstudier inom förnybara drivmedel. Efter avlagd doktorsexamen gjorde jag post-doc på IMIT (Institute for management of Innovation and Technology) med en studie kring styrning av innovationssystemet för biodrivmedel i Sverige.

AKTUELL FORSKNING


Min forskning handlar till stor del om livscykelanalys (LCA) och socio-teknisk utveckling för tillämpningar inom bland annat energi, transporter och materialåtervinning. En del av forskningen bedrivs genom handledning av doktorander och examensarbetare.

LÄS MER OM

  • Publikationer

Konferensbidrag

Soam, S. & Hillman, K. (2018). Technical and environmental assessment of the growing hydroprocessed esters and fatty acids (HEFA) for a sustainable transport in Sweden. . [Mer information]
Hillman, K., Nilsson, M., Rickne, A. & Magnusson, T. (2011). Governance in technological innovation systems : biofuels and hybrid vehicles in Sweden. . [Mer information]
Hillman, K., Nilsson, M., Rickne, A. & Magnusson, T. (2009). Framework for analysing the governance of innovation systems for sustainable technology. . Länk [Mer information]
Jonasson, K. (2007). Consequential Environmental Assessment Including Socio-Technical Change. 3rd International Conference on Life Cycle Management, Zurich, August 27-29, 2007 : Program & Abstract Book. S. 95-. Länk [Mer information]
Hillman, K. (2007). LCA and Strategic Choice of Biofuels. LCA of Energy, Energy in LCA - SETAC Europe 14th LCA Case Studies Symposium, 3-4 December 2007, Göteborg, Sweden - Extended abstracts. S. 91-94. [Mer information]
Jonasson, K. (2007). Well-to-Wheel Studies and Technical Change - 9 problems with WTW studies. : 15th European Biomass Conference & Exhibition - From Research to Market Deployment, Berlin, Germany, 7-11 May 2007. [Mer information]
Sandén, B. & Jonasson, K. (2005). Competition and co-evolution among contenders : The development of alternative transport fuels in Sweden 1974-2004. 4th European Meeting on Applied Evolutionary Economics (EMAEE). [Mer information]
Jonasson, K. & Sandén, B. (2005). Exploring technology paths : The development of alternative transport fuels in Sweden 2005-2020. 4th European Meeting on Applied Evolutionary Economics (EMAEE). [Mer information]
Jonasson, K. & Sandén, B. (2005). Time and Scale in LCA : Case Study on Biofuels. LCM 2005 - Innovation by Life Cycle Management: LCM 2005 - Innovation by Life Cycle Management. S. 501-505. [Mer information]
Jonasson, K. & Sandén, B. (2004). Time and Scale in Life Cycle Assessment : The Case of Fuel Choice in the Transport Sector. Vehicles Alternative Fuel Systems & Environmental Protection (VAFSEP 2004): Vehicles Alternative Fuel Systems & Environmental Protection (VAFSEP 2004). S. 140-145. [Mer information]
Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Gunilla Mårtensson Sidan uppdaterades: 2019-11-11
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)