Rapporter

Nordlund, A., Granström, R., Hillman, K. & Zampoukos, K. (2017). Användarnas beteende och syn på laddbara bilar : Rapport från projektet SELF-i. Umeå: Transportforskningsenheten. 67 s. (TRUM-rapport 2017:1) Länk [Mer information]
Hillman, K., Damgaard, A., Eriksson, O., Jonsson, D. & Fluck, L. (2015). Climate Benefits of Material Recycling : Inventory of Average Greenhouse Gas Emissions for Denmark, Norway and Sweden. Copenhagen, Denmark: Nordic Council of Ministers. 84 s. (TemaNord 2015:547) 10.6027/TN2015-547 [Mer information]
Hillman, K. (2013). Materialåtervinning och klimatnytta : Hur räknar återvinningsaktörer i Sverige?. Gävle: Högskolan i Gävle. 18 s. (Working paper 53) Länk [Mer information]
Hillman, K. (2011). Governance of Innovation for Sustainable Transport : Biofuels in Sweden 1990-2010. 50 s. (SEI Project Reports) Länk [Mer information]
Börjeson, F., Eriksson, A., Erlandsson, J., Hillman, K., Molander, S. & Rex, E. (2007). Ger koppling av kunskapsinlärning och färdighetsövning ökad djupinlärning? : "Utveckling av kursmoment i ”Miljö- och resursanalys för hållbar utveckling V2”. Göteborg: Chalmers University of Technology. 65 s. (ESA rapport 2007:12) Länk [Mer information]
Sandén, B. & Jonasson, K. (2005). Variety Creation, Growth and Selection Dynamics in the Early Phases of a Technological Transition : The Development of Alternative Transport Fuels in Sweden 1974-2004. Göteborg: Chalmers University of Technology. 76 s. (Report - Division of Environmental Systems Analysis, Chalmers University of Technology 2005:13) [Mer information]
Jonasson, K. & Sandén, B. (2004). Time and Scale Aspects in Life Cycle Assessment of Emerging Technologies : Case Study on Alternative Transport Fuels. Göteborg: Chalmers University of Technology. 52 s. (Rapport - CPM - Centrum för produktrelaterad miljöanalys, Chalmers tekniska högskola 2004:6) [Mer information]
Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Gunilla Mårtensson Sidan uppdaterades: 2016-11-18
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)