Karl Samuelsson

Karl Samuelsson

Doktorand i Geospatial informationsvetenskap

Avdelning för industriell utveckling, IT och samhällsbyggnad,
Akademin för teknik och miljö

E-post: karl.samuelsson@hig.se

Telefon:
Växeln: 026-64 85 00
Mobil: 073-759 08 50

Karl Samuelsson är doktorand i geospatial informationsvetenskap. Karl intresserar sig för urbana social-ekologiska system och människors välbefinnande, ett område som han undersöker genom rumsliga analyser av stadsmiljöer. Hans forskning är tvärvetenskaplig och hämtar kunskap ifrån stadsplanering, resiliensteori samt ekologisk psykologi.

Han är särskilt intresserad av hur ekologiska och sociala kvalitéer kan samexistera i den urbana miljön, och ämnar under sin doktorandutbildning utveckla metoder som kombinerar data över miljöns fysiska attribut, såsom kartläggning av ekosystemtjänster, med data över människors erfarenheter och upplevelser av platser, såsom public participatory GIS.


Aktuell forskning

Sammanfattning av aktuell forskning.

Senaste publikationerna

Giusti, M. & Samuelsson, K. (2020). The regenerative compatibility: a synergy between healthy ecosystems, environmental attitudes, and restorative experiences. PLoS ONE, 15 (1). 10.1371/journal.pone.0227311 [Mer information]
Samuelsson, K., Colding, J. & Barthel, S. (2019). Urban resilience at eye level : spatial analysis of empirically defined experiential landscapes. Landscape and Urban Planning, 187, 70-80. 10.1016/j.landurbplan.2019.03.015 [Mer information]
Samuelsson, K., Giusti, M., Peterson, G., Legeby, A., Brandt, S. & Barthel, S. (2018). Impact of environment on people’s everyday experiences in Stockholm. Landscape and Urban Planning, 171, 7-17. 10.1016/j.landurbplan.2017.11.009 [Mer information]
Samuelsson, K. (2019). Spatial analyses of people's experiences in urban landscapes. Lic.-avh. (sammanfattning), 2019. Gävle: Gävle University Press. 25 s. (Studies in the Research Profile Built Environment. Licentiate thesis 5) Länk [Mer information]
Samuelsson, K. & Barthel, S. (2016). Social-ekologisk stadsbyggnad : perspektiv på urban resiliens och hållbar utveckling. Gävle: Högskolan i Gävle. 9 s. Länk [Mer information]
Publicerad av: Anna Jernberg Sidansvarig: Gunilla Mårtensson Sidan uppdaterades: 2018-10-10
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)