Karl Samuelsson

Karl Samuelsson

Doktorand

Forskningsämne: miljövetenskap

Karl Samuelsson är doktorand i geospatial informationsvetenskap. Karl intresserar sig för urbana social-ekologiska system och människors välbefinnande, ett område som han undersöker genom rumsliga analyser av stadsmiljöer. Hans forskning är tvärvetenskaplig och hämtar kunskap ifrån stadsplanering, resiliensteori samt ekologisk psykologi.

Han är särskilt intresserad av hur ekologiska och sociala kvalitéer kan samexistera i den urbana miljön, och ämnar under sin doktorandutbildning utveckla metoder som kombinerar data över miljöns fysiska attribut, såsom kartläggning av ekosystemtjänster, med data över människors erfarenheter och upplevelser av platser, såsom public participatory GIS.


Aktuell forskning

Sammanfattning av aktuell forskning.

Senaste publikationerna

Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Gunilla Mårtensson Sidan uppdaterades: 2021-02-08
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)