Publikationer

Artiklar | Licentiatavhandling | Rapporter


Artiklar


Vetenskapliga artiklar, refereegranskade

Samuelsson, K., Colding, J. & Barthel, S. (2019). Urban resilience at eye level : spatial analysis of empirically defined experiential landscapes. Landscape and Urban Planning, 187, 70-80. 10.1016/j.landurbplan.2019.03.015 [Mer information]
Samuelsson, K., Giusti, M., Peterson, G., Legeby, A., Brandt, S. & Barthel, S. (2018). Impact of environment on people’s everyday experiences in Stockholm. Landscape and Urban Planning, 171, 7-17. 10.1016/j.landurbplan.2017.11.009 [Mer information]

Licentiatavhandling

Samuelsson, K. (2019). Spatial analyses of people's experiences in urban landscapes. Lic.-avh. (sammanfattning), 2019. Gävle: Gävle University Press. 25 s. (Studies in the Research Profile Built Environment. Licentiate thesis 5) Länk [Mer information]

Rapporter

Samuelsson, K. & Barthel, S. (2016). Social-ekologisk stadsbyggnad : perspektiv på urban resiliens och hållbar utveckling. Gävle: Högskolan i Gävle. 9 s. Länk [Mer information]
Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Gunilla Mårtensson Sidan uppdaterades: 2017-01-13
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)