Sök

Forskarpresentation

Kenth Dimberg

Forskarpresentation

Kenth Dimberg

Universitetslektor

Forskningsämne: Biologi

Kenth är filosofie doktor i biologi med inriktning mot zoofysiologi.

AKTUELL FORSKNING

Kenth Dimberg tillhör biologigruppen och är främst aktiv inom forskningsområdet som handlar om hur olika miljöfaktorer påverkar stressnivån och fysiologiska effekter hos fisk och människa. Kenth Dimberg intresserar sig bland annat för hur vattnets pH och miljöfrämmande ämnen samt hur stressrelaterad hantering/fångst av fisk påverkar fiskens fysiologi.

Just nu är Kenth Dimberg engagerad i olika forskningsprojekt i samarbete med andra forskare vid Akademin för hälsa och arbetsliv. Projekten syftar bland annat till att undersöka den hormonella stressnivån hos människor som utsätts för upprepad arbetsbelastning samt ständig uppkoppling där tidsgränsen mellan arbete och fritid suddas ut. Projekten är tänkt att ligga till grund för att utveckla och skapa goda förutsättningar för ett samhälle med hållbara livsvillkor.

LÄS MER OM


Artiklar


Vetenskapliga artiklar, refereegranskade

Mixter, S., Mathiassen, S., Lindfors, P., Dimberg, K., Jahncke, H., Lyskov, E. & Hallman, D. (2020). Stress-related responses to alternations between repetitive physical work and cognitive tasks of different difficulties. International Journal of Environmental Research and Public Health, 17 (22). 10.3390/ijerph17228509 [Mer information]
Jahncke, H., Hygge, S., Halin, N., Green, A. & Dimberg, K. (2011). Open-plan office noise : Cognitive performance and restoration. Journal of Environmental Psychology, 31 (4), 373-382. 10.1016/j.jenvp.2011.07.002 [Mer information]
Bjerselius, R., Lundstedt Enkel, K., Olsén, H., Mayer, I. & Dimberg, K. (2001). Male goldfish reproductive and physiology are severely affected by exogenous exposure to 17b-estradiol. Aquatic Toxicology, 53 (2), 139-152. 10.1016/S0166-445X(00)00160-0 [Mer information]

Konferensbidrag

Jahncke, H., Hygge, S., Halin, N., Green, A. & Dimberg, K. (2010). An experiment on noise and cognition in a simulated open-plan office. 39th International Congress on Noise Control Engineering 2010, INTER-NOISE 2010. Lisbon, Portugal: Portuguese acoustical society. S. 2827-2836. [Mer information]
Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Gunilla Mårtensson Sidan uppdaterades: 2019-11-28
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)