Sök

Forskarpresentation

Kenth Dimberg

Forskarpresentation

Kenth Dimberg

Universitetslektor

Forskningsämne: Biologi

Kenth är filosofie doktor i biologi med inriktning mot zoofysiologi.

AKTUELL FORSKNING

Kenth Dimberg tillhör biologigruppen och är främst aktiv inom forskningsområdet som handlar om hur olika miljöfaktorer påverkar stressnivån och fysiologiska effekter hos fisk och människa. Kenth Dimberg intresserar sig bland annat för hur vattnets pH och miljöfrämmande ämnen samt hur stressrelaterad hantering/fångst av fisk påverkar fiskens fysiologi.

Just nu är Kenth Dimberg engagerad i olika forskningsprojekt i samarbete med andra forskare vid Akademin för hälsa och arbetsliv. Projekten syftar bland annat till att undersöka den hormonella stressnivån hos människor som utsätts för upprepad arbetsbelastning samt ständig uppkoppling där tidsgränsen mellan arbete och fritid suddas ut. Projekten är tänkt att ligga till grund för att utveckla och skapa goda förutsättningar för ett samhälle med hållbara livsvillkor.

LÄS MER OM

Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Gunilla Mårtensson Sidan uppdaterades: 2019-11-28
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)