Forskarpresentation

Kourosh Tatar

Forskarpresentation

Kourosh Tatar

Universitetslektor

Forskningsämne: Maskinteknik

AKTUELL FORSKNING

LÄS MER OM


Artiklar


Vetenskapliga artiklar, refereegranskade

Svenningsson, I. & Tatar, K. (2021). On the mechanism of three-body adhesive wear in turning. The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 113, 3457-3472. 10.1007/s00170-021-06849-2 [Mer information]
Tatar, K., Sjöberg, S. & Andersson, N. (2020). Investigation of cutting conditions on tool life in shoulder milling of Ti6Al4V using PVD coated micro-grain carbide insert based on design of experiments. Heliyon, 6 (6). 10.1016/j.heliyon.2020.e04217 [Mer information]
Tatar, K. & Gren, P. (2016). Estimation of the in-plane vibrations of a rotating spindle, using out-of-plane laser vibrometry measurements. Mechanical systems and signal processing, 72-73, 660-666. 10.1016/j.ymssp.2015.11.023 [Mer information]
Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Gunilla Mårtensson Sidan uppdaterades: 2020-12-14
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)