Lars Bengtsson

Professor och prorektor
Industriell ekonomi

E-post: lars.bengtsson@hig.se

Telefon:
Direkt: 026-64 88 02
Mobil: 070-631 23 91

Forskning

Min forskning kretsar kring innovationsledning, produktionsstrategier, outsourcing och organisering i industriella företag. 


Aktuella forskningsprojekt

  • Öppen innovation, OIS
  • ​Snabba innovativa företag i nya ekonomier
  • Lean och digitalisering
  • Innovativa leverantörer
  • Design av globala försörjningskedjor i  svenska industriföretag (Dogs)
  • Centrum för logistik och innovative produktion, CLIP
  • Kunskapsintegration och innovation i internationella företag
  • Innovationsledning - Continuous Innovation Survey, CINet
  • Inköpsstrategier och dess effekter - International Purchasing Survey
  • Europeiska tillverkningsenkäten, EMS

Senaste publikationerna

Eriksson, D., Hilletofth, P., Svensson, G. & Bengtsson, L. (2018). Exploring opportunities for moral disengagement in codes of conduct from the textile industry. World Review of Intermodal Transportation Research (WRITR), 7 (4), 371-389. 10.1504/WRITR.2018.095280 [Mer information]
Kaltenbrunner, M., Mathiassen, S., Bengtsson, L. & Engström, M. (2018). Lean maturity and quality in primary care. Journal of Health Organisation & Management. [Accepted] [Mer information]
Bengtsson, L., Berggren, C. & Solmaz Karabag, F. (2018). Innovativa konkurrenter från tillväxtekonomier : vad gör svenska företag?. MGMT of Innovation and Technology, 1, 10-11. Länk [Mer information]
Bengtsson, L., von Haartman, R., Niss, C. & Alieva, J. (2018). Digitalisation of production: The significance of CI capability and teamwork. . [Mer information]
Kaltenbrunner, M., Bengtsson, L., Mathiassen, S. & Engström, M. (2018). Lean i primärvården - en bild av hur Lean tillämpas. FALF KONFERENS 2018 Arbetet – problem eller potential för en hållbar livsmiljö?   10-12 juni 2018 Gävle : Program och abstracts. Gävle: Gävle University Press. S. 112-. Länk [Mer information]
Publicerad av: Lars Bengtsson Sidansvarig: Lars Bengtsson Sidan uppdaterades: 2018-08-13
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)