Forskningsområde

Forskning

Min forskning kretsar kring innovationsledning, produktionsstrategier, digitalisering och arbetsorganisation i industriella företag. 

Aktuella forskningsprojekt

 • Öppen innovation, OIS
 • ​Snabba innovativa företag i nya ekonomier
 • Lean och digitalisering
 • Innovativa leverantörer
 • Design av globala försörjningskedjor i  svenska industriföretag (Dogs)
 • Centrum för logistik och innovative produktion, CLIP
 • Kunskapsintegration och innovation i internationella företag
 • Innovationsledning - Continuous Innovation Survey, CINet
 • Inköpsstrategier och dess effekter - International Purchasing Survey
 • Europeiska tillverkningsenkäten, EMS


Tidigare forskning

 • Styrning i teambaserade organisationer
 • Certification of user oriented computer systems, Users Award
 • Verkstadsorienterat datorstöd 
 • Total kvalitetsledning (TQM) och arbetsutveckling 
 • Arbetsorganisation, teknikutveckling och rationaliseringar I datorstödd produktion (CNC och CADCAM).
 • Arbetsorganisation och tidsfokuserad rationalisering inom ABB 
Publicerad av: Lars Bengtsson Sidansvarig: Lars Bengtsson Sidan uppdaterades: 2018-04-18
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)