Biodiversitet i olika ekosystem i medelhavsregionen

Detta är ett forskningssamarbete tillsammans med Universitetet i Cordoba, Spanien, som är en av våra partners inom Erasmus utbyte av lärare och studenter. En del av detta projekt går ut på att studera vilka faktorer som begränsar vildkaninens utbredning och bestånd i bergskedjan Sierra Morena, Andalusien. Vildkaninen är en mycket viktig art i ekosystemet i Medelhavet, men den har gått starkt tillbaka på grund av två olika virussjukdomar under de senaste decennierna. Projektet syftar dels att studera vad som begränsar olika populationer av vildkaninen i Spanien. En intressant fråga är: hur kan vissa av populationerna bli immuna mot dessa virussjukdomar, medan andra populationer är mycket hårt drabbade av dessa virussjukdomar?

 

Publicerad av: Malin Hillman Sidansvarig: Gunilla Mårtensson Sidan uppdaterades: 2016-10-20
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)