Tungmetallers exponering hos några utrotningshotade andfåglar

Detta är ett forskningssamarbete tillsammans med Universitetet i Aberdeen, Skottland och forskningsinstitutet Doñana, Sevilla, Spanien. Många arter av andfåglar har blivit utsatta för en mängd tungmetaller i olika våtmarksområden, bland annat har de blivit utsatta för bly, kadmium, kvicksilver och andra mer ofarliga metaller som zink och koppar. Vi har studerat om det är möjligt att följa ursprunget till blyförgiftningar hos marmoranden och den europeiska kopparanden, som dessutom lider av att den introducerade amerikanska kopparanden hybridiserar sig med den europeiska kopparanden. Det visade sig vara möjligt att spåra ursprungskällan till blyet hos fåglarna, där det mesta av blyet kommer ifrån gamla hagelkulor som ligger begravda i våtmarkerna. Bland annat gässen stoppar i sig stora mängder av dessa hagelkulor, i tron att det är små stenar, som hjälper fåglarna att spjälka upp födan.  För att studera ursprungskällan har vi studerat blyisotopers närvaro i olika vävnader hos marmorand och kopparand.

 
För att läsa mer om detta projekt om tungmetaller hos andfåglar, se följande artiklar "Metal levels in the bones and livers of globally threatened marbled teal and white-headed duck from El Hondo, Spain"  
»Läs artikeln här

och
Lead isotopes and lead shot ingestion in the globally threatened marbled teal (Marmaronetta angustirostris) and white-headed duck (Oxyura leucocephala).
»Läs artikeln här

Publicerad av: Malin Hillman Sidansvarig: Gunilla Mårtensson Sidan uppdaterades: 2016-10-20
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)