Lars Löfqvist

Lars Löfqvist

Universitetslektor Industriell ekonomi

Ämnesansvarig Design och formgivning

Doktor Industriell ekonomi, KTH Kungliga tekniska högskolan

Civilingenjör Teknisk design, Chalmers Tekniska Högskola

Avhandling Product Innovation in Small Established Enterprises, nedladdningsbar från http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:683090/FULLTEXT01.pdf

E-post lars.lofqvist@hig.se

Telefon
Växel: 026-64 85 00
Direkt: 026-64 87 42
Mobil: 070-00 515 30

Aktuell forskning

Lars Löfqvist tillhör forskargruppen Industriell ekonomi och är aktiv inom FoU-centret Centrum för logistik och innovativ produktion (CLIP). Lars forskningsfält omfattar design- och innovationsprocesser i små företag, innovationsupphandling och samverkan mellan akademi och små företag.

Kompetensområden

Innovationsledning, innovationsprocesser, designprocesser, systematiskt och icke-systematiskt innovationsarbete och metoder, resurseffektiv innovation, designforskning, produktutveckling, tjänstedesign, tjänsteinnovation, industridesign, innovationsupphandling, små och medelstora företag. 

Senaste publikationerna

Moreira e Silva Bernardes, M., Brunhari Kauling, G., Chang Chain, M. & Löfqvist, L. (2017). Original Design in a Copying-Intensive Industry. International Journal of Computer Applications, 159 (7), 29-38. 10.5120/ijca2017912998 [Mer information]
Löfqvist, L. (2017). Product innovation in small companies : managing resource scarcity through financial bootstrapping. International Journal of Innovation Management, 21 (2). 10.1142/S1363919617500207 [Mer information]
Löfqvist, L. (2012). Motivation for innovation in small enterprises. International Journal of Technology Management, 60 (3-4), 242-265. 10.1504/IJTM.2012.049441 [Mer information]
Löfqvist, L. (2014). Product innovation in small established enterprises : Managing processes and resource scarcity. Diss. (sammanfattning), 2014KTH Royal Institute of Technology. 82 s. (TRITA-IEO 2014:01) Länk [Mer information]
Löfqvist, L. & Renngård, I. (2015). The creation of mutual benefit within innovation management research on small companies. 16th International CINet Conference : Pursuing Innovation Leadership. [Mer information]
Publicerad av: Lars Löfqvist Sidansvarig: Gunilla Mårtensson Sidan uppdaterades: 2017-04-03
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)