Forskningsområden

Jag forskar på innovationsprocesser i små företag då jag speciellt undersöker hur små etablerade företag resurseffektivt kan utveckla och kommersialisera nya produkter (varor och tjänster). Jag forskar även på innovationsupphandling där Trafikverkets innovationsupphandling för elvägar för tung transport är studieobjekt. Forskning bedrivs även inom designprocesser samt kring samverkan mellan akademi och små företag.

Jag tillhör följande forskarorganisationer: Centrum för Logistik och Innovativ Produktion (CLIP) vid Högskolan i Gävle, FoU Söderhamn vid Centrum för Flexibelt Lärande (CFL) Söderhamn och Forskarforum Hälsingland.

Publicerad av: Lars Löfqvist Sidansvarig: Gunilla Mårtensson Sidan uppdaterades: 2017-04-03
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)