Forskarpresentation

Lars Löfqvist

Forskarpresentation

Lars Löfqvist

Universitetslektor

Forskningsämne: Industriell ekonomi

AKTUELL FORSKNING

Lars Löfqvist tillhör forskargruppen Industriell ekonomi och är aktiv inom FoU-centret Centrum för logistik och innovativ produktion (CLIP). Lars forskningsfält omfattar design- och innovationsprocesser i små företag, innovationsupphandling och samverkan mellan akademi och små företag.

LÄS MER OM

Doktorsavhandling

Löfqvist, L. (2014). Product innovation in small established enterprises : Managing processes and resource scarcity. Diss. (sammanfattning), 2014KTH Royal Institute of Technology. 82 s. (TRITA-IEO 2014:01) Länk [Mer information]

Licentiatavhandling

Löfqvist, L. (2009). Innovation and Design Processes in Small Established Companies. Lic.-avh. (sammanfattning), 2009. Stockholm: KTH Royal Institute of Technology. 76 s. (TRITA-IEO-R 2009:15) Länk [Mer information]
Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Gunilla Mårtensson Sidan uppdaterades: 2019-12-17
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)