Magnus Hjelmblom

Magnus Hjelmblom

Filosofie doktor i data- och systemvetenskap
Lektor i datavetenskap, ämnesgruppen för besluts-, risk- och policyanalys, avdelningen för industriell utveckling, IT och samhällsbyggnad, akademin för teknik och miljö

E-post: magnus.hjelmblom@hig.se

Telefon: 026-64 86 48

Magnus Hjelmblom är lektor i datavetenskap men verkar inom ämnesgruppen för besluts-, risk- och policyanalys (BRP). Hans forskningsintressen kretsar främst kring normreglering av agentsystem, ett område som ligger i gränslandet mellan BRP och datavetenskap. Inom ramen för sin avhandling Norm-Regulation of Agent Systems: Instrumentalizing an algebraic approach to agent system norms har han utvecklat ett generellt programmeringsramverk för hantering av normativa system. Ett annat av Magnus Hjelmbloms intresseområden är datoriserade beslutsstödssystem.

Aktuell forskning

Magnus Hjelmblom är engagerad i de två breda forskningsprogram, informellt benämnda 'Bentham' respektive 'Eudoxos', som präglar forskningen i besluts-, risk- och policyanalys på Högskolan i Gävle. Inom Bentham-programmet studeras den formella representationen av normer med syftet att konstruera teoribildningar och modellkonstruktioner som kan tillämpas inom flera områden, till exempel juridik, beslutsstöd och intelligenta datorsystem. Exempel på tillämpningsområden är automatisering av beslutsfattande vid skogsröjning respektive vid fastighetsbildning. Eudoxos-programmet har som långsiktig målsättning att utveckla en teoretiskt sund arkitektur för ett analytiskt beslutsstöd för värdeaggregering och multikriterieanalys, baserad bland annat på representation av preferenser som förhållanden mellan värdedifferenser.

Senaste publikationerna

Hjelmblom, M., Paasch, J., Paulsson, J., Edlund, M. & Bökman, F. (2019). Towards Automation of the Swedish Property Formation Process : A Structural and Logical Analysis of Property Subdivision. Nordic Journal of Surveying and Real Estate Research, 14 (1), 29-63. Länk [Mer information]
Hjelmblom, M. (2016). Normative Positions in Multi-Agent Systems. Web Intelligence, 14 (2), 153-171. 10.3233/WEB-160337 [Mer information]
Hjelmblom, M. (2015). Norm-Regulation of Agent Systems : Instrumentalizing an algebraic approach to agent system norms. Diss. (sammanfattning), 2015. Stockholm: Department of Computer and Systems Sciences, Stockholm University. 64 s. (Report Series / Department of Computer & Systems Sciences 15-014) Länk [Mer information]
Hjelmblom, M. (2015). Offline Evolution of Normative Systems. Proceedings of the International Conference on Agents and Artificial Intelligence : Volume 2. Lisbon, Portugal: SciTePress. S. 213-224. 10.5220/0005284102130221 [Mer information]
Hjelmblom, M. (2015). O­ffline Norm Evolution. Agents and Artificial Intelligence : 7th International Conference, ICAART 2015, Lisbon, Portugal, January 10-12, 2015, Revised Selected Papers: Springer. S. 316-333. 10.1007/978-3-319-27947-3_17 [Mer information]

Fritt tillgängliga versioner av utvalda publikationer

Hjelmblom, M. (2016). Normative Positions in Multi-Agent Systems. Web Intelligence Journal, 14(2), 153–171. Fulltext (postprint-version)

Hjelmblom, M. (2015). Offline norm evolution. Ingår i B. Duval, J. van den Herik, S. Loiseau, & J. Filipe (red.), Agents and Artificial Intelligence. Lecture Notes in Computer Science (Vol. 9494, s. 316–333). Berlin/Heidelberg: Springer. © Springer-Verlag 2015. Fulltext (preprint-version)

Hjelmblom, M. (2015). Offline Evolution of Normative Systems. Ingår i S. Loiseau, J. Filipe, B. Duval, & J. van den Herik (red.), Proceedings of the 7th International Conference on Agents and Artificial Intelligence (ICAART 2015) (s. 214–221). Lisbon, Portugal: SciTePress. © SciTePress 2015. Fulltext (publicerad version) Errata

Hjelmblom, M. (2014). Normative Positions within Norm-Regulated Transition System Situations. Ingår i 2014 IEEE/WIC/ACM International Joint Conferences on Web Intelligence (WI) and Intelligent Agent Technologies (IAT) (Vol. 3, s. 238–245). Warsaw, Poland. © IEEE Computer Society Press 2014. Fulltext (postprint-version)

Hjelmblom, M. (2014). Instrumentalization of Norm-regulated Transition System Situations. Ingår i J. Filipe & A. Fred (red.), Agents and Artificial Intelligence (Vol. 449, s. 80–94). Berlin / Heidelberg: Springer. © Springer-Verlag 2014. Fulltext (postprint-version)

Hjelmblom, M. (2013). Norm-regulated Transition System Situations. Ingår i S. Loiseau, J. Filipe, A. Fred (red.), Proceedings of the 5th International Conference on Agents and Artificial Intelligence (ICAART 2013) (s. 109–117). © SciTePress 2013. Fulltext (publicerad version) Errata

Hjelmblom, M., & Odelstad, J. (2009). jDALMAS: A Java/Prolog Framework for Deontic Action-Logic Multi-Agent Systems. Ingår i A. Håkansson, N. Nguyen, R. Hartung, R. Howlett, & L. Jain (red.), Agent and Multi-Agent Systems: Technologies and Applications (Vol. 5559, s. 110–119). Berlin / Heidelberg: Springer. © Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2009. Fulltext (postprint-version)

Publicerad av: Magnus Hjelmblom Sidansvarig: Gunilla Mårtensson Sidan uppdaterades: 2018-04-18
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)