Forskningsområden

Jag är lektor i datavetenskap men verkar inom ämnesgruppen för besluts-, risk- och policyanalys (BRP). Mina forskningsintressen kretsar främst kring normreglering av agentsystem, ett område som ligger i gränslandet mellan BRP och datavetenskap. Inom Bentham-programmet, ett av de två breda forskningsprogram som präglar ämnesgruppens forskning, studerar vi den formella representationen av normer med syftet att konstruera teoribildningar och modeller som kan tillämpas inom flera områden. Exempel på tillämpningsområden är automatisering av beslutsfattande vid skogsröjning respektive vid fastighetsbildning. I mitt avhandlingsarbete utvecklade jag bland annat ett generellt programmeringsramverk för en arkitektur för normreglerade multiagentsystem, baserad på en algebraisk-logisk representation av normer.

Ett annat av mina intresseområden är datoriserade beslutsstödssystem. Eudoxos-programmet har som långsiktig målsättning att utveckla en teoretiskt sund arkitektur för ett analytiskt beslutsstöd för värdeaggregering och multikriterieanalys, baserad bland annat på representation av preferenser som förhållanden mellan värdedifferenser.

Publicerad av: Magnus Hjelmblom Sidansvarig: Gunilla Mårtensson Sidan uppdaterades: 2018-03-22
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)