Meritförteckning

Meriter

Akademiska meriter i korthet

Fil. doktorsexamen i data- och systemvetenskap
Stockholms universitet, institutionen för data- och systemvetenskap, 2015

Fil. magisterexamen i datavetenskap
Uppsala universitet, 2007

Gymnasielärarexamen, ämneskombination matematik och datakunskap
Uppsala universitet, 2000

Detaljerad meritförteckning

CV: Länk... (pdf-format)

Pedagogiska meriter: Länk... (pdf-format)

Publicerad av: Magnus Hjelmblom Sidansvarig: Gunilla Mårtensson Sidan uppdaterades: 2018-03-22
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)