Böcker


Böcker

Isaksson, M. (2009). Radio Frequency Power Amplifiers : Behavioral Modeling, Parameter-Reduction, and Digital Predistortion. Saarbrücken: VDM Verlag. 68 s. [Mer information]

Doktorsavhandling

Isaksson, M. (2007). Radio Frequency Power Amplifiers : Behavioral Modeling, Parameter-Reduction, and Digital Predistortion. Diss. (sammanfattning), 2007. Stockholm: Royal Institute of Technology. 59 s. (Trita-EE 2007:010) Länk [Mer information]

Licentiatavhandling

Isaksson, M. (2005). Behavioural Modelling of Radio Frequency Power Amplifiers : An Evaluation of Some Block Structure and Neural Network Models. Lic.-avh. , 2005. Uppsala: Uppsala University. [Mer information]
Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Gunilla Mårtensson Sidan uppdaterades: 2016-11-16
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)