Böcker


Böcker

Isaksson, M. (2009). Radio Frequency Power Amplifiers : Behavioral Modeling, Parameter-Reduction, and Digital Predistortion. Saarbrücken: VDM Verlag. 68 s. [Mer information]

Doktorsavhandling

Isaksson, M. (2007). Radio Frequency Power Amplifiers : Behavioral Modeling, Parameter-Reduction, and Digital Predistortion. Diss. (sammanfattning), 2007. Stockholm: Royal Institute of Technology. 59 s. (Trita-EE 2007:010) Länk [Mer information]

Kapitel i böcker

Christensen, S., Bai, S., Rafique, S., Isaksson, M., O'Sullivan, L., Power, V. & Virk, G. (2019). AXO-SUIT : A Modular Full-Body Exoskeleton for Physical Assistance. Mechanism Design for Robotics : Proceedings of the 4th IFToMM Symposium on Mechanism Design for Robotics. Cham: Springer Netherlands. S. 443-450. 10.1007/978-3-030-00365-4_52 [Mer information]

Licentiatavhandling

Isaksson, M. (2005). Behavioural Modelling of Radio Frequency Power Amplifiers : An Evaluation of Some Block Structure and Neural Network Models. Lic.-avh. , 2005. Uppsala: Uppsala University. [Mer information]
Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Gunilla Mårtensson Sidan uppdaterades: 2016-11-16
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)