Forskarpresentation

Magnus Mattsson

Forskarpresentation

Magnus Mattsson

Universitetslektor, teknologie doktor

Forskningsämne: Energisystem
Forskningsområde: Inomhusmiljö och energi i byggnader

Min forskning rör främst luftkvalitet, ventilation, inomhusklimat och byggnadsenergi. Studierna involverar vanligtvis processerna för spridning av gasformiga och partikelformiga föroreningar och att hitta effektiva metoder för att förbättra luftens inomhusluft. Fokus ligger ofta på människors hälsa, komfort och prestanda, men ett stort intresse ligger också inom byggnadsenergi och dess koppling till termisk komfort och byggnadsbevarande. Forskningen utförs både på laboratorium och i fältet och involverar, när det är tillämpligt, mänskliga personer.

AKTUELL FORSKNING


  • Energibesparing och estetiska aspekter kring lågemissivitetsfilmer på fönster i kulturhistoriska byggnader.
  • Lokal avgasventilation. Lokalt extrakt av föroreningar och effekter av luftturbulens.
  • Luftburna pollenallergener - deras storlek, distribution och transport till inomhusluften.
  • Varsam energihushållning i kyrkor: ventilation, klimatkontroll och ytbeläggning. Läs mer om forskningsprojektet
  • Ventilation för minskad exponering av partiklar och allergener i klassrummen.

LÄS MER OM

Vetenskapliga artiklar, refereegranskade

Yang, X., Zhang, Y., Hang, J., Lin, Y., Mattsson, M., Sandberg, M., Zhang, M. & Wang, K. (2020). Integrated assessment of indoor and outdoor ventilation in street canyons with naturally-ventilated buildings by various ventilation indexes. Building and Environment, 169. 10.1016/j.buildenv.2019.106528 [Mer information]
Yang, H., Chen, T., Lin, Y., Buccolieri, R., Mattsson, M., Zhang, M., Hang, J. & Wang, Q. (2020). Integrated impacts of tree planting and street aspect ratios on CO dispersion and personal exposure in full-scale street canyons. Building and Environment, 169. 10.1016/j.buildenv.2019.106529 [Mer information]
Hongyu, Y., Chen, T., Lin, Y., Buccolieri, R., Mattsson, M., Zhang, M., Hang, J. & Wang, Q. (2020). Integrated impacts of tree planting and street aspect ratios on CO dispersion and personal exposure in full-scale street canyons. Building and Environment, 169. 10.1016/j.buildenv.2019.106529 [Mer information]
Lundström, H. & Mattsson, M. (2020). Radiation influence on indoor air temperature sensors : Experimental evaluation of measurement errors and improvement methods. Experimental Thermal and Fluid Science, 115. 10.1016/j.expthermflusci.2020.110082 [Mer information]
Hayati, A., Mattsson, M. & Sandberg, M. (2019). A wind tunnel study of wind-driven airing through open doors. The International Journal of Ventilation, 18 (2), 113-135. 10.1080/14733315.2018.1435027 [Mer information]
Hayati, A., Mattsson, M. & Sandberg, M. (2017). Single-sided ventilation through external doors : measurements and model evaluation in five historical churches. Energy and Buildings, 141, 114-124. 10.1016/j.enbuild.2017.02.034 [Mer information]
Sandberg, M., Mattsson, M., Wigö, H., Hayati, A., Claesson, L., Linden, E. & Khan, M. (2015). Viewpoints on wind and air infiltration phenomena at buildings illustrated by field and model studies. Building and Environment, 92, 504-517. 10.1016/j.buildenv.2015.05.001 [Mer information]
Hayati, A., Mattsson, M. & Sandberg, M. (2014). Evaluation of the LBL and AIM-2 air infiltration models on large single zones : three historical churches. Building and Environment, 81, 365-379. 10.1016/j.buildenv.2014.07.013 [Mer information]
Smedje, G., Mattsson, M. & Wålinder, R. (2011). Comparing mixing and displacement ventilation in classrooms : pupils' perception and health. Indoor Air, 21 (6), 454-461. 10.1111/j.1600-0668.2011.00725.x [Mer information]
Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Gunilla Mårtensson Sidan uppdaterades: 2019-11-14
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)