Marita Wallhagen

Marita Wallhagen

Doktorand Miljöteknik
Akademin för teknik och miljö

E-post: marita.wallhagen@hig.se

Telefon:
Växel: 026-64 85 00
Direkt: 026-64 84 05
Mobil: 070-600 96 68

Jag är doktorand på Högskolan i Gävle och avdelningen för Miljöstrategisk analys på KTH. Min forskning handlar om miljöbedömningsmetoder för byggnader.  Jag medverkar även i kursen ”Environmental Assessment of Buildings” samt i undervisningen av de blivande byggnadsingenjörerna. Parallellt med arbetet på högskolan arbetar jag som arkitekt på Arkitektgruppen i Gävle. Mina handledare är docent Ola Eriksson, filosofie doktor Tove Malmqvist, professor och vicerektor Göran Finnveden.

Forskningsområde

Forskningen handlar om miljöbedömningsmetoder för byggnader. Miljöbedömningsmetoder är verktyg för att utvärdera byggnaders miljöprestanda, men kan även användas som redskap för att sätta mål, för att arbeta med miljö, för att fatta beslut, för att sprida kunskap om miljöanpassat byggande och för att säkerställa resultat inom miljöbyggande.

Jag studerar framförallt:

  • Metoder innehåll och struktur
  • Hur de bedömer om byggnader är hållbara och miljöanpassade
  • Hur de påverkar processer och resultat i bygg- och fastighetssektorn (arkitekturen)

Forskningen om miljöbedömningsmetoderna ger kunskap som förhoppningsvis kan göra miljöbedömningsmetoder för byggnader bättre. Både bättre på att mäta den faktiska miljöpåverkan och bättre genom att göra dem lättare att använda även för arkitekter och andra beslutsfattare i tidiga designskeden. Den kunskapen kan leda till att vi i framtiden kan gestalta och bygga hus som är mer miljöanpassade och därmed mer hållbara.

Pågående forskningsprojekt

Nu arbetar jag bland annat med att undersöka hur metoder för bedömning av stadsdelar kan användas som beslutshjälpmedel i tidiga designprocesser. Jag studerar arkitekttävlingen ” Ny stadskärna i Kiruna” där tio tävlande grupper av arkitektkontor presentera förslag på en ny hållbar stad stadskärna. En av frågeställningarna är om tävlingsförslagen går att utvärdera med hjälp av miljöbedömningsmetoder.

Utbildning

Master of architecture at LTH, The Faculty of Engineering at Lund University

Senaste publikationerna

Wallhagen, M., Eriksson, O. & Sörqvist, P. (2018). Gender Differences in Environmental Perspectives among Urban Design Professionals. Buildings, 8 (4). 10.3390/buildings8040059 [Mer information]
Magnusson, P., Olszowka, M., Wallhagen, M. & Koyi, H. (2018). Outcome of implantable loop recorder evaluation. Cardiology Journal, 25 (3), 363-370. 10.5603/CJ.a2017.0101 [Mer information]
Wallhagen, M. & Magnusson, P. (2017). Ecological worldview among urban design professionals. Sustainability, 9 (4). 10.3390/su9040498 [Mer information]
Wallhagen, M., Malmqvist, T. & Eriksson, O. (2017). Professionals' knowledge and use of environmental assessment in an architectural competition. Building Research & Information, 45 (4), 426-442. 10.1080/09613218.2015.1118264 [Mer information]
Wallhagen, M. (2017). Building materials are important for sustainable development. A good life for all : Essays on sustainability celebrating 60 years of making life better. Mjölby: Atremi AB. S. 95-101. [Mer information]
Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Gunilla Mårtensson Sidan uppdaterades: 2017-01-13
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)