Forskarpresentation

Marita Wallhagen

Forskarpresentation

Marita Wallhagen

Universitetslektor

Forskningsämne: Miljövetenskap

Jag är biträdande universitetslektor inom Miljöteknik på Högskolan i Gävle. Min forskning har framförallt handlat om miljöbedömningsmetoder för byggnader och stadsdelar, men även om hur man kan påverka beslut och beteenden så att de blir mer miljöanpassade. Jag medverkar även i kurseran Miljöbedömning av byggnader samt “Environmental Assessment of Buildings”. Parallellt med arbetet på högskolan arbetar jag som arkitekt på Arkitektgruppen i Gävle. Just nu är jag projektledare för projektet Augmented Urbans. Det är ett EU-finansierat forsknings- och utvecklingsprojekt inom Central Baltic Interreg där vi samarbetar med Gavlegårdarna för att skapa mer attraktiva, hållbara och resilienta utemiljöer för både människor och biologisk mångfald, med fokus på pollinerande insekter.

Master of architecture at LTH, The Faculty of Engineering at Lund University

AKTUELL FORSKNING

Nu arbetar jag främst inom projektet Augmented Urbans där vi undersöker nya verktyg och metoder för att skapa mer attraktiva och hållbara utemiljöer som främjar välbefinnande och även biologisk mångfald. Vår målsättning är att genom en multidisciplinär process med brukarmedverkan och användning av nya teknologier som AR/VR/XR skapa vackra trivsamma utemiljöer som människor använder, tycker om och bryr sig om och som även är en livsmiljö för pollinerande insekter och biologisk mångfald.

LÄS MER OM

Vetenskapliga artiklar, refereegranskade

Petrovic, B., Myhren, J., Zhang, X., Wallhagen, M. & Eriksson, O. (2019). Life cycle assessment of a wooden single-family house in Sweden. Applied Energy, 251, 1456-1465. 10.1016/j.apenergy.2019.05.056 [Mer information]
Petrovic, B., Myhren, J., Zhang, X., Wallhagen, M. & Eriksson, O. (2019). Life cycle assessment of building materials for a single-family house in Sweden. Energy Procedia, 158, 3547-3552. 10.1016/j.egypro.2019.01.913 [Mer information]
Magnusson, P., Kihlström, G., Wallhagen, M. & Rambaree, K. (2019). Life‐threatening peripartum cardiomyopathy — not expected when expecting. Clinical Case Reports, 7 (6), 1127-1132. 10.1002/ccr3.2158 [Mer information]
Wallhagen, M., Eriksson, O. & Sörqvist, P. (2018). Gender Differences in Environmental Perspectives among Urban Design Professionals. Buildings, 8 (4). 10.3390/buildings8040059 [Mer information]
Magnusson, P., Olszowka, M., Wallhagen, M. & Koyi, H. (2018). Outcome of implantable loop recorder evaluation. Cardiology Journal, 25 (3), 363-370. 10.5603/CJ.a2017.0101 [Mer information]
Wallhagen, M. & Magnusson, P. (2017). Ecological worldview among urban design professionals. Sustainability, 9 (4). 10.3390/su9040498 [Mer information]
Wallhagen, M., Malmqvist, T. & Eriksson, O. (2017). Professionals' knowledge and use of environmental assessment in an architectural competition. Building Research & Information, 45 (4), 426-442. 10.1080/09613218.2015.1118264 [Mer information]
Wangel, J., Wallhagen, M., Malmqvist, T. & Finnveden, G. (2016). Certification systems for sustainable neighbourhoods : what do they really certify?. Environmental impact assessment review, 56, 200-213. 10.1016/j.eiar.2015.10.003 [Mer information]
Andersen, N., Eriksson, O., Hillman, K. & Wallhagen, M. (2016). Wind turbines’ end-of-life : Quantification and characterisation of future waste materials on a national level. Energies, 9 (12). 10.3390/en9120999 [Mer information]
Wallhagen, M., Glaumann, M., Eriksson, O. & Westerberg, U. (2013). Framework for Detailed Comparison of Building Environmental Assessment Tools. Buildings, 3 (1), 39-60. 10.3390/buildings3010039 [Mer information]
Wallhagen, M., Glaumann, M. & Malmqvist, T. (2011). Basic building life cycle calculations to decrease contribution to climate change : Case study on an office building in Sweden  . Building and Environment, 46 (10), 1863-1871. 10.1016/j.buildenv.2011.02.003 [Mer information]
Wallhagen, M. & Glaumann, M. (2011). Design consequences of differences in building assessment tools : a case study. Building Research & Information, 39 (1), 16-33. 10.1080/09613218.2010.513210 [Mer information]
Wallhagen, M., Glaumann, M. & Westerberg, U. (2008). Les outils de mesure de la durabilité des bâtiments : comparaison transnationale. Annales de la Recherche Urbaine (105), 94-103. Länk [Mer information]

Övriga artiklar (populärvetenskap, debatt etc.)

Wallhagen, M., Sörqvist, P., Holmgren, M. & Andersson, H. (2019). Brister i vårt logiska tänkande ett hinder för klimatkloka beslut. Husbyggaren (1), 23-25. [Mer information]
Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Gunilla Mårtensson Sidan uppdaterades: 2020-02-27
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)