Böcker


Doktorsavhandling

Cehlin, M. (2006). Visualization of Airflow, Temperature and Concentration Indoors : whole-field measuring methods and CFD. Diss. (sammanfattning), 2006. Stockholm: Kungliga tekniska högskolan. Institutionen för byggvetenskap. 90 s. Länk [Mer information]

Kapitel i böcker

Akander, J., Cehlin, M. & Moshfegh, B. (2017). Assessing the Myths on Energy Efficiency When Retrofitting Multifamily Buildings in a Northern Region. Sustainable High Rise Buildings in Urban Zones : Advantages, Challenges, and Global Case Studies. Cham: Springer Publishing Company. S. 139-161. 10.1007/978-3-319-17756-4_8 [Mer information]
Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Gunilla Mårtensson Sidan uppdaterades: 2016-11-15
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)