Mikael Björling

Mikael Björling

Docent i fysikalisk kemi, Universitetslektor i kemi

Miljöteknik/Kemi
Avdelningen för bygg-,energi- och miljöteknik
Akademin för teknik och miljö

E-post: mbg@hig.se

Telefon:
Direkt: 026-64 84 08
Mobil: 073-053 96 16
ORCID ID

Mikael Björling tillhör forskargruppen miljöteknik och intresserar sig bland annat för luftkvalitet. Mikael forskar även inom ämnesdidaktik och lärande av naturvetenskapliga ämnen.

Aktuell Forskning

Just nu är Mikael Björling engagerad i ett forskningsprojekt om ventilation och bevarande i samarbete med Oslo Universitet inför ombyggnaden av Vikingaskepsmuseét i Oslo samt ett projekt om ventilation i skolor på Nya Zeeland i samarbete med Universitet i Auckland. Mikael är också huvudhandledare för Dan Wahlborg som forskar om frisättning av allergener från björkpollen.

Senaste publikationerna

Steen Englund, J., Akander, J., Björling, M. & Moshfegh, B. (2017). Assessment of Airflows in a School Building with Mechanical Ventilation Using Passive Tracer Gas Method. Mediterranean Green Buildings & Renewable Energy: Selected Papers from the World Renewable Energy Network’s Med Green Forum. Springer. S. 619-631. 10.1007/978-3-319-30746-6_47 [Mer information]
Björling, M. (2017). Sustainable science policy - in whom shall we trust?. A good life for all : Essays on sustainability celebrating 60 years of making life better. Mjölby: Atremi AB. S. 21-43. [Mer information]
Björling, M. (2016). Kemi för de yngre åren. Ämnesdidaktiska utmaningar inom matematik, naturvetenskap och teknik. Gävle: Gävle University Press. S. 109-132. Länk [Mer information]
Björling, M., Mattsson, M. & Akander, J. (2018). Infiltration of Air into two World Heritage Farmhouses in Sweden during Winter Conditions. Roomvent & Ventilation 2018 : Excellent Indoor Climate and High Performing Ventilation. Helsinki, Finland. S. 1079-1084. [Mer information]
Björling, M., Kumlin, A. & Carlsson, P. (2018). Local Determination of the Building Envelope Air Leakage. Indoor Air 2018. [Mer information]
Publicerad av: Mikael Björling Sidansvarig: Gunilla Mårtensson Sidan uppdaterades: 2018-03-22
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)