Forskarpresentation

Mikael Björling

Mikael Björling är docent i kemi vid ATM.

Forskarpresentation

Mikael Björling

Docent i fysikalisk kemi, universitetslektor

Forskningsämne: Kemi
Forskningsområde: Miljöteknik

Mikael Björling tillhör forskargruppen miljöteknik och intresserar sig bland annat för luftkvalitet. Mikael forskar även inom ämnesdidaktik och lärande av naturvetenskapliga ämnen.

AKTUELL FORSKNING

Just nu är Mikael Björling engagerad i ett forskningsprojekt om ventilation och bevarande i samarbete med Oslo Universitet inför ombyggnaden av Vikingaskepsmuseét i Oslo samt ett projekt om ventilation i skolor på Nya Zeeland i samarbete med Universitet i Auckland. Mikael är också huvudhandledare för Dan Wahlborg som forskar om frisättning av allergener från björkpollen.

LÄS MER OM


Artiklar


Vetenskapliga artiklar, refereegranskade

Alsins, J., Björling, M., Furó, I. & Egle, V. (1999). Dimer formation of a stilbenesulphonic acid salt in aqueous solution. Journal of Physical Organic Chemistry, 12 (3), 171-175. [Mer information]
Björling, M., Pellicane, G. & Caccamo, C. (1999). On the application of Flory-Huggins and integral equation theories to asymmetric hard sphere mixtures. Journal of Chemical Physics, 111 (15), 6884-6889. [Mer information]
Herslöf-Björling, Å., Björling, M. & Sundelöf, L. (1999). The Counter- and Colon Influence on the Interaction between Sodium Hyaluronate and Tetradecyltrimethylammonium Bromide. Langmuir, 15 (2), 353-357. [Mer information]
Björling, M. (1998). Using end-confined chains to model end-absorbing, triblock copolymers : 1. Analytical approach. Macromolecules, 31 (25), 9026-9032. [Mer information]
Björling, M. & Stilbs, P. (1998). Using end-confined chains to model end-absorbing, triblock copolymers : 2. Numerical approach. Macromolecules, 31 (25), 9033-9043. [Mer information]
Björling, M., Herslöf-Björling, A. & Stilbs, P. (1995). An NMR Self-Diffusion Study of the Interaction between Sodium Hyaluronate and Tetradecyltrimethylammonium Bromide. Macromolecules, 28 (20), 6970-6975. 10.1021/ma00124a038 [Mer information]
Halle, B. & Björling, M. (1995). Microemulsions as macroelectrolytes. Journal of Chemical Physics, 103 (4), 1655-1668. [Mer information]
Lisiecki, I., Bjorling, M., Motte, L., Ninham, B. & Pileni, M. (1995). Synthesis of Copper Nanosize Particles in Anionic Reverse Micelles : Effect of the Addition of a Cationic Surfactant on the Size of the Crystallites. Langmuir, 11 (7), 2385-2392. 10.1021/la00007a012 [Mer information]
Björling, M. (1992). Interaction between Surfaces with Attached Poly(ethylene oxide) Chains. Macromolecules, 25 (15), 3956-3970. 10.1021/ma00041a019 [Mer information]
Björling, M. & Linse, P. (1992). Self-consistent-field theory for hard-sphere chains close to hard walls. Journal of Chemical Physics, 97 (9), 6890-6900. [Mer information]
Björling, M., Karlström, G. & Linse, P. (1991). Conformational adaption of poly(ethylene oxide). A 13C NMR study. Journal of Physical Chemistry, 95 (17), 6706-6709. [Mer information]
Linse, P. & Björling, M. (1991). Lattice Theory for Multicomponent Mixtures of Copolymers with Internal Degrees of Freedom in Heterogeneous Systems. Macromolecules, 24 (25), 6700-6711. 10.1021/ma00025a022 [Mer information]
Björling, M., Linse, P. & Karlström, G. (1990). Distribution of segments for terminally attached poly(ethylene oxide) chains. Journal of Physical Chemistry, 94 (1), 471-481. [Mer information]

Böcker

Björling, M. (red.) (2016). Ämnesdidaktiska utmaningar inom matematik, naturvetenskap och teknik. Gävle: Gävle University Press. 153 s. (Lärarutbildningens skriftserie 7) Länk [Mer information]

Doktorsavhandling

Björling, M. (1991). Polymers at interfaces : or statistical thermodynamics for chain molecules subjected to constraints. Diss. (sammanfattning), 1991. Lund: University of Lund. 52 s. [Mer information]

Kapitel i böcker

Steen Englund, J., Akander, J., Björling, M. & Moshfegh, B. (2017). Assessment of Airflows in a School Building with Mechanical Ventilation Using Passive Tracer Gas Method. Mediterranean Green Buildings & Renewable Energy: Selected Papers from the World Renewable Energy Network’s Med Green Forum. Springer. S. 619-631. 10.1007/978-3-319-30746-6_47 [Mer information]
Björling, M. (2017). Sustainable science policy - in whom shall we trust?. A good life for all : Essays on sustainability celebrating 60 years of making life better. Mjölby: Atremi AB. S. 21-43. [Mer information]
Björling, M. (2016). Kemi för de yngre åren. Ämnesdidaktiska utmaningar inom matematik, naturvetenskap och teknik. Gävle: Gävle University Press. S. 109-132. Länk [Mer information]
Björling, M. (2016). Ämnesdidaktiska utmaningar inom matematik, naturvetenskap och teknik. Ämnesdidaktiska utmaningar– inom matematik, naturvetenskap och teknik. Gävle: Gävle University Press. S. 9-14. Länk [Mer information]
Björling, M. (2012). Att ändra sin förståelse : exemplet faser och fasövergångar. I mötet mellan vetenskap och lärande : 13 högskolepedagogiska utmaningar. Gävle: Gävle University Press. S. 195-216. [Mer information]

Konferensbidrag

Björling, M., Mattsson, M. & Akander, J. (2018). Infiltration of Air into two World Heritage Farmhouses in Sweden during Winter Conditions. Roomvent & Ventilation 2018 : Excellent Indoor Climate and High Performing Ventilation. Helsinki, Finland. S. 1079-1084. [Mer information]
Björling, M., Kumlin, A. & Carlsson, P. (2018). Local Determination of the Building Envelope Air Leakage. Indoor Air 2018. [Mer information]
Wahlborg, D., Björling, M. & Andersson, L. (2016). Allergenic potency of birch pollen. Indoor Air 2016 : The 14th International Conference of Indoor Air Quality and Climate, July 3-8 2016, Ghent, Belgium. Conference Proceedings: ISIAQ. Länk [Mer information]
Björling, M., Akander, J. & Steen Englund, J. (2016). On Measuring Air Infiltration Rates Using Tracer Gases in Buildings with Presence Controlled Mechanical Ventilation Systems. Indoor Air 2016: The 14th International Conference of Indoor Air Quality and Climate, July 3-8 2016, Ghent, Belgium : Conference Proceedings: ISIAQ. Länk [Mer information]
Björling, M., Jönsson, D., Bagge, H. & Johansson, D. (2014). Air infiltration into naturally ventilated apartments in multifamily dwellings. Indoor Air 2014 - 13th International Conference on Indoor Air Quality and Climate. S. 34-40. [Mer information]
Björling, M. (2012). Air exchange and ventilation in an underground train station. 10th International Conference on Healthy Buildings 2012 : Vol. 2. S. 1406-1411. Länk [Mer information]
Björling, M., Stymne, H. & Boman, C. (2009).  The Indoor Climate of a Naturally Ventilated Church. Healthy Buildings 2009, Sept 13-18, Syracuse, NY USA: IAQ. S. 1-4. Länk [Mer information]
van Stam, J., Briscoe, S., Kronberg, B., Karlsson, G. & Björling, M. (2007). Thermodynamic understanding of Alkanes' solubility in tenside hydrocarbon layers. . [Mer information]
Björling, M., Stymne, H., Mattsson, M. & Blomqvist, C. (2007). Ventilation measurements combined with pollutant concentration measurements discriminates between high emission rates and insufficient ventilation. IAQVEC 2007 Indoor Air Quality Ventilation and Energy Conservation : sustainable Buildings. P. 2. S. 393-400. Länk [Mer information]
Hansson, P., Björling, M. & Stymne, H. (2004). Permeation of the tracer gas SF6 through three common building materials with and without surface treatment. Proceedings of Roomvent 2004 : 9th International Conference on Air Distribution in Rooms, Coimbra, Portugal. [Mer information]

Rapporter

Björling, M. (2009). Förorenade byggnader : Provtagning och riskbedömning. Linköping: Svenska Geotekniska Föreningen. 77 s. (SGF Rapport 1:2010) Länk [Mer information]
Björling, M. (2009). Högskolan i Gävle: Omorganisation - översyn : Scenario 1 SOM NU-fast bättre. Gävle: Högskolan i Gävle. 9 s. Länk [Mer information]
Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Gunilla Mårtensson Sidan uppdaterades: 2019-12-03
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)