Forskarpresentation

Mikael Björling

Mikael Björling är docent i kemi vid ATM.

Forskarpresentation

Mikael Björling

Docent i fysikalisk kemi, universitetslektor

Forskningsämne: Kemi
Forskningsområde: Miljöteknik

Mikael Björling tillhör forskargruppen miljöteknik och intresserar sig bland annat för luftkvalitet. Mikael forskar även inom ämnesdidaktik och lärande av naturvetenskapliga ämnen.

AKTUELL FORSKNING

Just nu är Mikael Björling engagerad i ett forskningsprojekt om ventilation och bevarande i samarbete med Oslo Universitet inför ombyggnaden av Vikingaskepsmuseét i Oslo samt ett projekt om ventilation i skolor på Nya Zeeland i samarbete med Universitet i Auckland. Mikael är också huvudhandledare för Dan Wahlborg som forskar om frisättning av allergener från björkpollen.

LÄS MER OM

Vetenskapliga artiklar, refereegranskade

Alsins, J., Björling, M., Furó, I. & Egle, V. (1999). Dimer formation of a stilbenesulphonic acid salt in aqueous solution. Journal of Physical Organic Chemistry, 12 (3), 171-175. [Mer information]
Björling, M., Pellicane, G. & Caccamo, C. (1999). On the application of Flory-Huggins and integral equation theories to asymmetric hard sphere mixtures. Journal of Chemical Physics, 111 (15), 6884-6889. [Mer information]
Herslöf-Björling, Å., Björling, M. & Sundelöf, L. (1999). The Counter- and Colon Influence on the Interaction between Sodium Hyaluronate and Tetradecyltrimethylammonium Bromide. Langmuir, 15 (2), 353-357. [Mer information]
Björling, M. (1998). Using end-confined chains to model end-absorbing, triblock copolymers : 1. Analytical approach. Macromolecules, 31 (25), 9026-9032. [Mer information]
Björling, M. & Stilbs, P. (1998). Using end-confined chains to model end-absorbing, triblock copolymers : 2. Numerical approach. Macromolecules, 31 (25), 9033-9043. [Mer information]
Björling, M., Herslöf-Björling, A. & Stilbs, P. (1995). An NMR Self-Diffusion Study of the Interaction between Sodium Hyaluronate and Tetradecyltrimethylammonium Bromide. Macromolecules, 28 (20), 6970-6975. 10.1021/ma00124a038 [Mer information]
Halle, B. & Björling, M. (1995). Microemulsions as macroelectrolytes. Journal of Chemical Physics, 103 (4), 1655-1668. [Mer information]
Lisiecki, I., Bjorling, M., Motte, L., Ninham, B. & Pileni, M. (1995). Synthesis of Copper Nanosize Particles in Anionic Reverse Micelles : Effect of the Addition of a Cationic Surfactant on the Size of the Crystallites. Langmuir, 11 (7), 2385-2392. 10.1021/la00007a012 [Mer information]
Björling, M. (1992). Interaction between Surfaces with Attached Poly(ethylene oxide) Chains. Macromolecules, 25 (15), 3956-3970. 10.1021/ma00041a019 [Mer information]
Björling, M. & Linse, P. (1992). Self-consistent-field theory for hard-sphere chains close to hard walls. Journal of Chemical Physics, 97 (9), 6890-6900. [Mer information]
Björling, M., Karlström, G. & Linse, P. (1991). Conformational adaption of poly(ethylene oxide). A 13C NMR study. Journal of Physical Chemistry, 95 (17), 6706-6709. [Mer information]
Linse, P. & Björling, M. (1991). Lattice Theory for Multicomponent Mixtures of Copolymers with Internal Degrees of Freedom in Heterogeneous Systems. Macromolecules, 24 (25), 6700-6711. 10.1021/ma00025a022 [Mer information]
Björling, M., Linse, P. & Karlström, G. (1990). Distribution of segments for terminally attached poly(ethylene oxide) chains. Journal of Physical Chemistry, 94 (1), 471-481. [Mer information]
Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Gunilla Mårtensson Sidan uppdaterades: 2019-12-03
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)