Forskarpresentation

Mikael Björling

Mikael Björling är docent i kemi vid ATM.

Forskarpresentation

Mikael Björling

Docent i fysikalisk kemi, universitetslektor

Forskningsämne: Kemi
Forskningsområde: Miljöteknik

Mikael Björling tillhör forskargruppen miljöteknik och intresserar sig bland annat för luftkvalitet. Mikael forskar även inom ämnesdidaktik och lärande av naturvetenskapliga ämnen.

AKTUELL FORSKNING

Just nu är Mikael Björling engagerad i ett forskningsprojekt om ventilation och bevarande i samarbete med Oslo Universitet inför ombyggnaden av Vikingaskepsmuseét i Oslo samt ett projekt om ventilation i skolor på Nya Zeeland i samarbete med Universitet i Auckland. Mikael är också huvudhandledare för Dan Wahlborg som forskar om frisättning av allergener från björkpollen.

LÄS MER OM

Konferensbidrag

Björling, M., Mattsson, M. & Akander, J. (2018). Infiltration of Air into two World Heritage Farmhouses in Sweden during Winter Conditions. Roomvent & Ventilation 2018 : Excellent Indoor Climate and High Performing Ventilation. Helsinki, Finland. S. 1079-1084. [Mer information]
Björling, M., Kumlin, A. & Carlsson, P. (2018). Local Determination of the Building Envelope Air Leakage. Indoor Air 2018. [Mer information]
Wahlborg, D., Björling, M. & Andersson, L. (2016). Allergenic potency of birch pollen. Indoor Air 2016 : The 14th International Conference of Indoor Air Quality and Climate, July 3-8 2016, Ghent, Belgium. Conference Proceedings: ISIAQ. Länk [Mer information]
Björling, M., Akander, J. & Steen Englund, J. (2016). On Measuring Air Infiltration Rates Using Tracer Gases in Buildings with Presence Controlled Mechanical Ventilation Systems. Indoor Air 2016: The 14th International Conference of Indoor Air Quality and Climate, July 3-8 2016, Ghent, Belgium : Conference Proceedings: ISIAQ. Länk [Mer information]
Björling, M., Jönsson, D., Bagge, H. & Johansson, D. (2014). Air infiltration into naturally ventilated apartments in multifamily dwellings. Indoor Air 2014 - 13th International Conference on Indoor Air Quality and Climate. S. 34-40. [Mer information]
Björling, M. (2012). Air exchange and ventilation in an underground train station. 10th International Conference on Healthy Buildings 2012 : Vol. 2. S. 1406-1411. Länk [Mer information]
Björling, M., Stymne, H. & Boman, C. (2009).  The Indoor Climate of a Naturally Ventilated Church. Healthy Buildings 2009, Sept 13-18, Syracuse, NY USA: IAQ. S. 1-4. Länk [Mer information]
van Stam, J., Briscoe, S., Kronberg, B., Karlsson, G. & Björling, M. (2007). Thermodynamic understanding of Alkanes' solubility in tenside hydrocarbon layers. . [Mer information]
Björling, M., Stymne, H., Mattsson, M. & Blomqvist, C. (2007). Ventilation measurements combined with pollutant concentration measurements discriminates between high emission rates and insufficient ventilation. IAQVEC 2007 Indoor Air Quality Ventilation and Energy Conservation : sustainable Buildings. P. 2. S. 393-400. Länk [Mer information]
Hansson, P., Björling, M. & Stymne, H. (2004). Permeation of the tracer gas SF6 through three common building materials with and without surface treatment. Proceedings of Roomvent 2004 : 9th International Conference on Air Distribution in Rooms, Coimbra, Portugal. [Mer information]
Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Gunilla Mårtensson Sidan uppdaterades: 2019-12-03
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)