Sök

Forskarpresentation

Mikael Cronhjort

Forskarpresentation

Mikael Cronhjort

Universitetslektor

Forskningsämne: Matematik

Cronhjort disputerade 1995 i teoretisk fysik vid Kungliga Tekniska högskolan (KTH) med avhandlingen Models and computer simulations of origins of life and evolution. Forskningen hade en tvärvetenskaplig karaktär i gränsområdet mellan fysik, matematik, kemi och biologi. Under doktorandtiden väcktes intresset för frågor som handlade om undervisning och lärande, och Cronhjort tog 1998 examen som gymnasielärare i matematik och fysik.

Forskningen har sedan 2012 haft ett praktiknära fokus inom områdena matematikdidaktik och högskolepedagogik. Ett tydligt tema är kvantitativa och kvalitativa effektstudier av interventioner i högskolans matematikundervisning. Cronhjort var under perioden 2014-2019 programansvarig vid KTH för utbildningen Civilingenjör och lärare och genomförde även studier om kombinerad civilingenjörs- och ämneslärarutbildning, särskilt med fokus på hur alumner ser på sin utbildning och sin roll och framgång på arbetsmarknaden, både som lärare och som civilingenjörer. Sedan 2020 är Cronhjort lektor i matematikdidaktik vid Högskolan i Gävle. Nuvarande forskningsintressen är lärarutbildning, lärares kollegiala lärande, lärares professionella kunskap, och hur erfarenheter och metoder från andra länder kan tillämpas i Sverige.

Cronhjort har 2015-2021 varit sekreterare i Svenska kommittén för matematikutbildning, SKM, som är en underorganisation till Nationalkommittén för matematik vid Kungl. vetenskapsakademien, och är sedan 2021 ledamot i Utbildnings- och forskningsnämnden vid Högskolan i Gävle och pedagogisk konsult vid Högskolepedagogiskt centrum vid Högskolan i Gävle

AKTUELL FORSKNING

LÄS MER OM


Artiklar


Vetenskapliga artiklar, refereegranskade

Cronhjort, M., Filipsson, L. & Weurlander, M. (2018). Improved engagement and learning in flipped-classroom calculus. Teaching Mathematics and its Applications, 37 (3), 113-121. 10.1093/teamat/hrx007 [Mer information]
Weurlander, M., Cronhjort, M. & Filipsson, L. (2017). Engineering students’ experiences of interactive teaching in calculus. Higher Education Research and Development, 36 (4), 852-865. 10.1080/07294360.2016.1238880 [Mer information]

Övriga artiklar (populärvetenskap, debatt etc.)

Cronhjort, M. & Hagemann-Jensen, M. (2021). Avstånd med olika metriker. Nämnaren : tidskrift för matematikundervisning (1), 44-50. Länk [Mer information]
Thunberg, H., Filipsson, L. & Cronhjort, M. (2006). Gymnasiets mål och högskolans förväntningar. Nämnaren : tidskrift för matematikundervisning, 33 (2), 10-15. Länk [Mer information]

Kapitel i böcker

Maslo, I. & Cronhjort, M. (2020). Capacity Building in Initial Teacher Education (ITE). Collective Capacity Building. Brill. S. 137-151. 10.1163/9789004422209_012 [Mer information]
Cronhjort, M. & Geschwind, L. (2020). Double degree programmes in engineering and education - two cases from Swedish technical universities. <em>Technical universities: past, present and future </em>. Springer. S. 211-225. 10.1007/978-3-030-50555-4 [Mer information]

Konferensbidrag

Cronhjort, M., Bengmark, S., Kann, L. & Kann, V. (2020). Leadership and Pedagogical Skills in Computer Science Engineering by Combining a Degree in Engineering with a Degree in Education. 2020 IEEE Frontiers in Education Conference (FIE): IEEE. S. 1-9. 10.1109/FIE44824.2020.9273958 [Mer information]
Cronhjort, M., Högfeldt, A., Kann, V., Kari, L., Lennholm, H. & Nilsson, M. (2020). Nationellt erfarenhetsutbyte och utmaningar för civilingenjörsutbildning. Proceedings of 7:e Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar. S. 231-232. Länk [Mer information]
Azasu, S., Bergman, M., Bettaieb, L., Cronhjort, M., Elnady, T., Geschwind, L., Högfeldt, A., Ndaipa, C., Rosén, A. & Edström, K. (2019). CDIO in Africa. <em>Proceedings of the 15th International CDIO Conference</em>. Länk [Mer information]
Cronhjort, M., Nyberg, S. & Naeslund, L. (2017). Civilingenjör och lärare – ett bidrag till hållbar ingenjörsutbildning. . Länk [Mer information]
Cronhjort, M., Naeslund, L. & Nyberg, S. (2017). Competences developed in a double degree programme : Master of science in engineering and in education. INTED2017 : 11th International Technology, Education and Development Conference: IATED. S. 1762-1767. [Mer information]
Cronhjort, M., Naeslund, L. & Nyberg, S. (2017). Double degrees : Hits and pits for the careers. INTED2017 : 11TH INTERNATIONAL TECHNOLOGY, EDUCATION AND DEVELOPMENT CONFERENCE: IATED-INT ASSOC TECHNOLOGY EDUCATION A& DEVELOPMENT. S. 4302-4309. [Mer information]
Cronhjort, M. (2017). Motives for choosing a double degree programme. A case study in engineering and education. INTED2017 : 11TH INTERNATIONAL TECHNOLOGY, EDUCATION AND DEVELOPMENT CONFERENCE: IATED-INT ASSOC TECHNOLOGY EDUCATION A& DEVELOPMENT. S. 4267-4271. [Mer information]
Cronhjort, M. (2016). Aktivt lärande genom Flipped Classroom?. Proceedings från 5:e Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar. S. 8-9. Länk [Mer information]
Cronhjort, M. & Weurlander, M. (2016). Student perspectives on flipped classrooms in engineering education. Proceedings of the 12th International CDIO Conference: CDIO. S. 1041-1050. Länk [Mer information]
Cronhjort, M., Filipsson, L. & Maria, W. (2013). Can Peer Instruction in calculus improve student learning? <em></em>. Proceedings of the 9th International CDIO Conference<em></em> : Massachusetts Institute of Technology and Harvard University School of Engineering and Applied Sciences<em> </em>. Cambridge, Massachusetts, USA: CDIO. Länk [Mer information]
Högfeldt, A., Cornell, A., Cronhjort, M., Jerbrant, A., Lyng, R., Kantola, R., Malmi, L., Lundqvist, U., Malmqvist, J., Munkebo Hussmann, P., Villadsen, J., Brattebø, H. & Torvatn, T. (2012). Program Leadership from a Nordic Perspective. Proceedings of the 8th International CDIO Conference, Queensland University of Technology, Brisbane.. Länk [Mer information]
Publicerad av: Catarina Carlsson Sidansvarig: Gunilla Mårtensson Sidan uppdaterades: 2021-12-16
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)