Sök

Forskarpresentation

Mikael Cronhjort

Forskarpresentation

Mikael Cronhjort

Universitetslektor

Forskningsämne: Matematik

Cronhjort disputerade 1995 i teoretisk fysik vid Kungliga Tekniska högskolan (KTH) med avhandlingen Models and computer simulations of origins of life and evolution. Forskningen hade en tvärvetenskaplig karaktär i gränsområdet mellan fysik, matematik, kemi och biologi. Under doktorandtiden väcktes intresset för frågor som handlade om undervisning och lärande, och Cronhjort tog 1998 examen som gymnasielärare i matematik och fysik.

Forskningen har sedan 2012 haft ett praktiknära fokus inom områdena matematikdidaktik och högskolepedagogik. Ett tydligt tema är kvantitativa och kvalitativa effektstudier av interventioner i högskolans matematikundervisning. Cronhjort var under perioden 2014-2019 programansvarig vid KTH för utbildningen Civilingenjör och lärare och genomförde även studier om kombinerad civilingenjörs- och ämneslärarutbildning, särskilt med fokus på hur alumner ser på sin utbildning och sin roll och framgång på arbetsmarknaden, både som lärare och som civilingenjörer. Sedan 2020 är Cronhjort lektor i matematikdidaktik vid Högskolan i Gävle. Nuvarande forskningsintressen är lärarutbildning, lärares kollegiala lärande, lärares professionella kunskap, och hur erfarenheter och metoder från andra länder kan tillämpas i Sverige.

Cronhjort har 2015-2021 varit sekreterare i Svenska kommittén för matematikutbildning, SKM, som är en underorganisation till Nationalkommittén för matematik vid Kungl. vetenskapsakademien, och är sedan 2021 ledamot i Utbildnings- och forskningsnämnden vid Högskolan i Gävle och pedagogisk konsult vid Högskolepedagogiskt centrum vid Högskolan i Gävle

AKTUELL FORSKNING

LÄS MER OM

Publicerad av: Catarina Carlsson Sidansvarig: Gunilla Mårtensson Sidan uppdaterades: 2021-12-16
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)