Mikael Lönn

Universitetslektor i biologi

Akademin för hälsa och arbetsliv

E-post: mikael.lonn@hig.se

Telefon:
Direkt: 026-64 89 70

Mikael är intresserad av biologisk mångfald, särskilt hur genetisk mångfald förhåller sig till miljö (lokal adaption, evolutionär potential) och till landskap (spridning, utbredning). Utomhuspedagogik och hållbar utveckling är också aktuella ämnen.

Aktuell forskning

Genetisk diversitet hos blåmusslor i Östersjön. Kiselalgssamhällen i Östersjön. Effekten av utomhusundervisning. Observation som didaktisk metod.  

Senaste publikationerna

Publicerad av: Zara Lindahl Sidansvarig: Gunilla Mårtensson Sidan uppdaterades: 2019-03-22
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)