Forskarpresentation

Mirko Radic

Forskarpresentation

Mirko Radic

Universitetslektor

Forskningsämne: Matematik

AKTUELL FORSKNING

LÄS MER OM

Kapitel i böcker

Attorps, I. & Radic, M. (2016). Variationsteoretiskt perspektiv på matematikundervisningen. Ämnesdidaktiska utmaningar - inom matematik, naturvetenskap och teknik. Gävle: Gävle University Press. S. 15-26. Länk [Mer information]
Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Gunilla Mårtensson Sidan uppdaterades: 2019-12-04
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)