Niclas Björsell

Niclas Björsell

Universitetslektor Elektronik
Akademin för teknik och miljö

E-post: niclas.bjorsell@hig.se

Telefon:
Växel: 026-64 85 00
Direkt: 026-64 87 95
Mobil: 076- 855 57 88

Niclas Björsell har en Fil.kand. i elektronik (1994) och en Fil.lic. i reglerteknik (1998) från Uppsala Universitet samt Tekn.dr. i telekommunikation (2007) från Kungliga Tekniska Högskolan (KTH). År 2012 utnämndes han till docent i telekommunikation vid KTH.

I mer än 30 år har han innehaft positioner i akademin såväl som inom industrin. Han har över 20 års erfarenhet från forsknings- och utvecklingsprojekt, både nationellt och internationellt och främst i samarbeten mellan näringslivet och akademin. För närvarande är han lektor vid Högskolan i Gävle och ämnesansvarig för elektronikämnet samt utbildningsledare för utbildningsprogrammet Automationsingenjör Co-op. Han har publicerat mer än 80 artiklar i internationella peer-review-tidskrifter och konferenser och hans forskningsintressen omfattar mätteknik, analog-till-digital-omvandling, icke-linjära system, trådlös kommunikation och automation.

Dr Björsell är biträdande redaktör för IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement, anlitad som granskare för flera tidskrifter och konferenser och aktiv medlem av Waveform Generation, Measurement and Analysis Committee (IEEE, Instrumentation and Measurement).


Senaste publikationerna

Krishnan, R., Björsell, N., Gutierrez-Farewik, E. & Smith, C. (2019). A survey of human shoulder functional kinematic representations. Medical and Biological Engineering and Computing, 57 (2), 339-367. 10.1007/s11517-018-1903-3 [Mer information]
Hamid, M., Björsell, N. & Slimane, B. (2017). Empirical Statistical Model for LTE Downlink Channel Occupancy. Wireless personal communications, 96 (1), 855-866. 10.1007/s11277-017-4205-4 [Mer information]
Krishnan, R., Cruciani, S., Gutierrez-Farewik, E., Björsell, N. & Smith, C. (2018). Reliably Segmenting Motion Reversals of a Rigid-IMU Cluster Using Screw-Based Invariants. . [Mer information]
Rönnow, D., Björsell, N. & Laporte-Fauret, B. (2017). Determination of elongation of electrically smallobjects in building structures by polarimetric synthetic aperture radar. I2MTC 2017 - 2017 IEEE International Instrumentation and Measurement Technology Conference : Proceedings. Torino: IEEE. S. 1520-1524. 10.1109/I2MTC.2017.7969898 [Mer information]
Panigrahi, S., Björsell, N. & Bengtsson, M. (2017). Feasibility of Large Antenna Arrays towards Low Latency Ultra Reliable Communication. 2017 IEEE INTERNATIONAL CONFERENCE ON INDUSTRIAL TECHNOLOGY (ICIT). S. 1289-1294. 10.1109/ICIT.2017.7915549 [Mer information]
Publicerad av: Niclas Björsell Sidansvarig: Gunilla Mårtensson Sidan uppdaterades: 2018-12-28
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)