Forskningsområde

Just nu är Niclas Björsell engagerad i två forskningsprojekt, ett inom trådlös kommunikation för automationssystem och ett inom medicinsk mätteknik.

Aktuella projekt

Industriautomation och mm-vågor

Projektet omfattar fyra arbetspaket, varav Dr. Björsell är ansvarig för (i) Radiokommunikation i industriella miljöer samt arbetar aktivt i (ii) Processautomation och trådlös kommunikation. De övriga är (iii) Mätteknik för komponenter och (iv) Industriell mätteknik.
Inom Radiokommunikation i industriella miljöer genomförs mätningar i 24 GHz området i industriella miljöer i syfte att skapa kanalmodeller, mäta inverkan av störningar samt studera dopplereffekter från rörliga föremål.
Processautomation och trådlös kommunikation syftar till kombinera trådlös kommunikation och reglerteknik. Dessutom används modelleringstekniker för att skapa digitala tvillingar som kan användas för att t ex detektera ett underhållsbehov.

Instrument for High-Speed Electron Tunneling Measurements

Projektet syftar till utveckla ett mätinstrument detektera DNA och RNA.

Nyligen avslutade projekt

Flexibla modeller för smart underhåll

Ett smart underhåll innebär att maskiner själva identifierar och ev. genomför ett underhållsbehov. Tekniken finns i nya moderna maskiner, men behovet är stort i befintliga anläggningar. Projektet syftar till att ta fram modeller för smart underhåll av befintlig äldre utrustning.

AXO-SUIT

är ett EU projekt (AAL Call 6: AXO-SUIT project) vars syfte är att ta fram ett Exo-skelett för att assistera äldre personer med nedsatt rörelseförmåga. Styrningen av Exo-skelettet skall förstärka den rörelse som personen avser att utföra. Vår del i projektet har varit att ta fram matematiska modeller som beskriver axelns rörelser samt att detektera vilken rörelse som användaren avser att utföra.

 

Publicerad av: Niclas Björsell Sidansvarig: Gunilla Mårtensson Sidan uppdaterades: 2018-12-28
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)