Forskarpresentation

Niclas Björsell

Niklas Björsell undervisar bl a om robotik.

Forskarpresentation

Niclas Björsell

Universitetslektor

Forskningsämne: Elektronik

Niclas Björsell har en Fil.kand. i elektronik (1994) och en Fil.lic. i reglerteknik (1998) från Uppsala Universitet samt Tekn.dr. i telekommunikation (2007) från Kungliga Tekniska Högskolan (KTH). År 2012 utnämndes han till docent i telekommunikation vid KTH.

I mer än 30 år har han innehaft positioner i akademin såväl som inom industrin. Han har över 20 års erfarenhet från forsknings- och utvecklingsprojekt, både nationellt och internationellt och främst i samarbeten mellan näringslivet och akademin. För närvarande är han lektor vid Högskolan i Gävle och ämnesansvarig för elektronikämnet samt utbildningsledare för utbildningsprogrammet Automationsingenjör Co-op. Han har publicerat mer än 80 artiklar i internationella peer-review-tidskrifter och konferenser och hans forskningsintressen omfattar mätteknik, analog-till-digital-omvandling, icke-linjära system, trådlös kommunikation och automation.

Dr Björsell är biträdande redaktör för IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement, anlitad som granskare för flera tidskrifter och konferenser och aktiv medlem av Waveform Generation, Measurement and Analysis Committee (IEEE, Instrumentation and Measurement).

AKTUELL FORSKNING

Just nu är Niclas Björsell engagerad i två forskningsprojekt, ett inom trådlös kommunikation för automationssystem och ett inom medicinsk mätteknik.

Industriautomation och mm-vågor

Projektet omfattar fyra arbetspaket, varav Dr. Björsell är ansvarig för (i) Radiokommunikation i industriella miljöer samt arbetar aktivt i (ii) Processautomation och trådlös kommunikation. De övriga är (iii) Mätteknik för komponenter och (iv) Industriell mätteknik.
Inom Radiokommunikation i industriella miljöer genomförs mätningar i 24 GHz området i industriella miljöer i syfte att skapa kanalmodeller, mäta inverkan av störningar samt studera dopplereffekter från rörliga föremål.
Processautomation och trådlös kommunikation syftar till kombinera trådlös kommunikation och reglerteknik. Dessutom används modelleringstekniker för att skapa digitala tvillingar som kan användas för att t ex detektera ett underhållsbehov.

Instrument for High-Speed Electron Tunneling Measurements

Projektet syftar till utveckla ett mätinstrument detektera DNA och RNA.

LÄS MER OM

Vetenskapliga artiklar, refereegranskade

Krishnan, R., Björsell, N., Gutierrez-Farewik, E. & Smith, C. (2019). A survey of human shoulder functional kinematic representations. Medical and Biological Engineering and Computing, 57 (2), 339-367. 10.1007/s11517-018-1903-3 [Mer information]
Panigrahi, S., Björsell, N. & Bengtsson, M. (2019). Data Fusion in the Air With Non-Identical Wireless Sensors. IEEE Transactions on Signal and Information Processing over Networks, 5 (4), 646-656. 10.1109/TSIPN.2019.2928175 [Mer information]
Hamid, M., Björsell, N. & Slimane, B. (2017). Empirical Statistical Model for LTE Downlink Channel Occupancy. Wireless personal communications, 96 (1), 855-866. 10.1007/s11277-017-4205-4 [Mer information]
Björsell, N. & Van Moer, W. (2017). Measuring and Characterizing Nonlinear RF Systems : Faculty Course Development Award 2013. IEEE Instrumentation & Measurement Magazine, 20 (4), 45-48. [Mer information]
Hamid, M., Björsell, N. & Slimane, B. (2016). Energy and Eigenvalue-Based Combined Fully-Blind Self-Adapted Spectrum Sensing Algorithm. IEEE Transactions on Vehicular Technology, 65 (2), 630-642. 10.1109/TVT.2015.2401132 [Mer information]
Hamid, M. & Björsell, N. (2016). Radio Resource Allocation for Indoor Secondary Access in TV White Space. International Journal On Advances in Telecommunications, 19 (1-2), 25-34. Länk [Mer information]
Hamid, M., Slimane, B., Van Moer, W. & Björsell, N. (2016). Spectrum Sensing Challenges : Blind Sensing and Sensing Optimization. IEEE Instrumentation & Measurement Magazine, 19 (2), 44-52. 10.1109/MIM.2016.7462794 [Mer information]
Andersson, D., Björsell, N., Ottoson, P., Rönnow, D. & Sandberg, M. (2015). Radar Images of Leaks in Building Elements. Energy Procedia, 78, 1726-1731. 10.1016/j.egypro.2015.11.279 [Mer information]
Hamid, M., Björsell, N. & Ben Slimane, S. (2015). Signal Bandwidth Impact on Maximum-Minimum Eigenvalue Detection. IEEE Communications Letters, 19 (3), 395-398. 10.1109/LCOMM.2014.2387287 [Mer information]
Medawar, S., Murmann, B., Händel, P., Björsell, N. & Jansson, M. (2014). Static Integral Nonlinearity Modeling and Calibration of Measured and Synthetic Pipeline Analog-to-Digital Converters. IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement, 63 (3), 502-511. 10.1109/TIM.2013.2282002 [Mer information]
Hamid, M., Björsell, N., Van Moer, W., Barbé, K. & Slimane, B. (2013). Blind Spectrum Sensing for Cognitive Radios Using Discriminant Analysis : A Novel Approach. IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement, 62 (11), 2912-2921. 10.1109/TIM.2013.2267456 [Mer information]
Gonzales-Fuentes, L., Barbe, K., Van Moer, W. & Björsell, N. (2013). Cognitive Radios : Discriminant Analysis for Automatic Signal Detection in Measured Power Spectra. IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement, 62 (12), 3351-3360. 10.1109/TIM.2013.2265607 [Mer information]
Medawar, S., Händel, P., Murmann, B., Björsell, N. & Jansson, M. (2013). Dynamic Calibration of Undersampled Pipelined ADCs by Frequency Domain Filtering. IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement, 62 (7), 1882-1891. 10.1109/TIM.2013.2248289 [Mer information]
Nader, C., Van Moer, W., Björsell, N. & Händel, P. (2013). Wideband Radio Frequency Measurements : From Instrumentation to Sampling Theory. IEEE Microwave Magazine, 14 (2), 85-98. 10.1109/MMM.2012.2234643 [Mer information]
Barbé, K., Van Moer, W., Lauwers, L. & Björsell, N. (2012). A Simple Nonparametric Preprocessing Technique to Correct for Nonstationary Effects in Measured Data. IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement, 61 (8), 2085-2094. 10.1109/TIM.2012.2198269 [Mer information]
Nader, C., Landin, P., Van Moer, W., Björsell, N., Händel, P. & Rönnow, D. (2012). Peak-power Controlling Technique for Enhancing Digital Pre-distortion of RF Power Amplifiers. IEEE transactions on microwave theory and techniques, 60 (11), 3571-3581. 10.1109/TMTT.2012.2213836 [Mer information]
Nader, C., Van Moer, W., Björsell, N., Barbé, K. & Händel, P. (2012). Reducing The Analog and Digital Bandwidth Requirements of RF Receivers for Measuring Periodic Sparse Waveforms. IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement, 61 (11), 2960-2971. 10.1109/TIM.2012.2203729 [Mer information]
Björsell, N., De Vito, L. & Rapuano, S. (2011). A waveform digitizer-based automatic modulation classifier for a flexible spectrum management. Measurement, 44 (6), 1007-1017. 10.1016/j.measurement.2011.01.023 [Mer information]
Nader, C., Van Moer, W., Barbé, K., Björsell, N. & Händel, P. (2011). Harmonic Sampling and Reconstruction of Wide-band Undersampled Waveforms : Breaking the Code. IEEE transactions on microwave theory and techniques, 59 (11), 2961-2969. 10.1109/TMTT.2011.2161882 [Mer information]
Nader, C., Händel, P. & Björsell, N. (2011). Peak-to-average power reduction of OFDM signals by convex optimization : experimental validation and performance optimization. IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement, 60 (2), 473-479. 10.1109/TIM.2010.2050360 [Mer information]
Nader, C., Landin, P., Van Moer, W., Björsell, N. & Händel, P. (2011). Performance Evaluation of Peak-to-Average Power Ratio Reduction and Digital Pre-Distortion for OFDM Based Systems. IEEE transactions on microwave theory and techniques, 59 (2), 3504-3511. 10.1109/TMTT.2011.2170583 [Mer information]
Medawar, S., Händel, P., Björsell, N. & Jansson, M. (2011). Postcorrection of Pipelined Analog–Digital Converters Based on Input-Dependent Integral Nonlinearity Modeling. IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement, 60 (10), 3342-3350. 10.1109/TIM.2011.2126870 [Mer information]
Nader, C., Björsell, N. & Händel, P. (2011). Unfolding the frequency spectrum of undersampled wideband data. Signal Processing, 91 (5), 1347-1350. 10.1016/j.sigpro.2010.12.013 [Mer information]
Medawar, S., Händel, P., Björsell, N. & Jansson, M. (2010). Input Dependent Integral Nonlinearity Modeling for Pipelined Analog-Digital Converters. IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement, 59 (10), 2609-2620. 10.1109/TIM.2010.2045551 [Mer information]
Björsell, N., Isaksson, M., Händel, P. & Rönnow, D. (2010). Kautz-Volterra modelling of analogue-to-digital converters. Computer Standards & Interfaces, 32 (3), 126-129. 10.1016/j.csi.2009.11.007 [Mer information]
Luque, C. & Björsell, N. (2009). Improved dynamic range for multi-tone signal using model-based pre-distortion. Metrology and measurement systems, 16 (1), 129-141. Länk [Mer information]
Björsell, N. & Händel, P. (2008). Achievable ADC Performance by Postcorrection Utilizing Dynamic Modeling of the Integral Nonlinearity. EURASIP Journal on Advances in Signal Processing. 10.1155/2008/497187 [Mer information]
Björsell, N. & Händel, P. (2008). Histogram Tests for Wideband Applications. IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement, 57 (1), 70-75. 10.1109/TIM.2007.908274 [Mer information]
Björsell, N., Sucháneck, P., Händel, P. & Rönnow, D. (2008). Measuring Volterra kernels of analog to digital converters using a stepped three-tone scan. IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement, 57 (4), 666-671. 10.1109/TIM.2007.911579 [Mer information]
Björsell, N. & Händel, P. (2007). Truncated Gaussian noise in ADC histogram tests. Measurement, 40 (1), 36-42. 10.1016/j.measurement.2006.05.005 [Mer information]
Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Gunilla Mårtensson Sidan uppdaterades: 2019-11-18
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)