Böcker


Doktorsavhandling

Björsell, N. (2007). Modeling analog to digital converters at radio frequency. Diss. (sammanfattning), 2007. Stockholm: Signalbehandling, Kungliga Tekniska högskolan. 46 s. (Trita-EE 2007:062) [Mer information]

Kapitel i böcker

Björsell, N. (2015). AD and DA conversion. Modern Measurements : Fundamentals and Applications. Hoboken: John Wiley & Sons. S. 125-148. 10.1002/9781119021315.ch4 [Mer information]
Hamid, M., Björsell, N. & Mohammed, A. (2013). Iterative Optimization of Energy Detector Sensing Time and Periodic Sensing Interval in Cognitive Radio Networks. Self-Organization and Green Applications in Cognitive Radio Networks. IGI Global. S. 53-69. 10.4018/978-1-4666-2812-0.ch003 [Mer information]
Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Gunilla Mårtensson Sidan uppdaterades: 2016-11-15
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)