Rapporter

Björsell, N., Hamid, M., Kerttula, J. & Imadur, R. (2010). Initial Report on the tolerance of legacy systems to transmissions of secondary users based on legacy specifications. 45 s. Länk [Mer information]
Björsell, N. & Blomqvist, C. (1998). Utveckling av nya system som ger möjlighet till flexibel behovsstyrning av luftflödena. Gävle: Högskolan i Gävle-Sandviken. 38 s. (FOU-rapport / Högskolan Gävle-Sandviken 40) [Mer information]
Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Gunilla Mårtensson Sidan uppdaterades: 2016-11-15
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)