Böcker


Böcker

Sjöberg, G. & Ryrholm, N. (2007). Dagfjärilar i Gävleborg och Dalarna. Gävle: Länsstyrelserna. 64 s. [Mer information]
Eliasson, C., Ryrholm, N. & Gärdenfors, U. (2005). Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna : Fjärilar. Dagfjärilar : (Hesperiidae - Nymphalidae). Uppsala: ArtDatabanken, Sveriges lantbruksuniversitet. 407 s. [Mer information]

Kapitel i böcker

Ahrné, K., Bengtsson, B., Björklund, J., Cederberg, B., Eliasson, C., Hydén, N., Jonasson, J., Lindeborg, M., Ohlsson, A., Palmqvist, G. & Ryrholm, N. (2015). Rödlista över fjärilar <em>Lepidoptera</em>. Rödlistade arter i Sverige 2015. Uppsala: ArtDatabanken SLU. S. 98-112. Länk [Mer information]
Ryrholm, N. (2014). The Violet Copper at its northern distribution range. Jewels in the mist : A biological synopsis on the endangered butterfly <em>Lycaena helle</em>. Sofia: Pensoft Publishers. S. 15-21. Länk [Mer information]
Ryrholm, N. (2012). Fjärilsfaunan på Koster. Dokumentationer av landlevande fauna och flora i Kosterhavets nationalpark och angränsande naturreservat. Stenungsund: Naturcentrum. S. 5-29. [Mer information]
Bengtsson, B., Björklund, J., Cederberg, B., Eliasson, C., Franzén, M., Hydén, N., Lindeborg, M., Palmqvist, G., Ryrholm, N. & Söderström, B. (2010). Fjärilar. Rödlistade arter i Sverige 2010. Uppsala: Artdatabanken i samarbete med Naturvårdsverket. S. 361-392. [Mer information]
Lopez-Vaamonde, C., Agassiz, D., Augustin, S. & Ryrholm, N. (2010). Lepidoptera. Alien Terrestrial Arthropods of Europe. Pt 2.. Sofia: Pensoft Publishers. S. 603-668. 10.3897/biorisk.4.50 [Mer information]
Larsson, M., Svensson, G. & Ryrholm, N. (2009). Insect pheromones and conservation : monitoring rare and threatened insects with pheromone attractants. Insect conservation : a handbook of approaches and methods. Oxford: Oxford University Press. S. 114-116. [Mer information]
Ryrholm, N. (2009). Koster – fjärilar i tusental. Dokumentation av de svenska nationalparkerna. Nr 25, Kosterhavet : öarnas växt- och djurliv. Stockholm: Naturvårdsverket. S. 76-87. [Mer information]
Ryrholm, N. (2003). Prime Butterfly Areas in Sweden. Prime Butterfly Areas in Europe : priority sites for conservation. Wageningen: Vlinderstichting. S. 558-576. [Mer information]
Publicerad av: Malin Hillman Sidansvarig: Gunilla Mårtensson Sidan uppdaterades: 2016-10-20
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)