Rapporter

Hultengren, S., Bohman, P., Ryrholm, N. & Weibull, H. (2013). Inventeringar av kalkhällmarker i östra Dalsland. Länsstyrelsen i Västra Götalands län, Naturvårdsenheten. 18 s. (Rapport / Länsstyrelsen Västra Götaland 2013:20) Länk [Mer information]
Van Sway, C., Collins, S., Dusej, G., Maes, D., Munguira, M., Rakozy, L., Ryrholm, N., Sasic, M., Settele, J., Thomas, J., Verovnik, R., Verstrael, T., Warren, M., Wiemers, M. & Wynhoff, I. (2010). Do´s and don´ts for butterflies of the habitat directive. Butterfly Conservation Europe & De Vlinderstichting, Wageningen. 49 s. Länk [Mer information]
Eliasson, C., Palmqvist, G., Björklund, J., Källander, C., Lindeborg, M. & Ryrholm, N. (2009). Sällsynta fjärilsarter på nordöstra Gotland : Hejnum, Othem och Bäl socknar : rådgivande instrument för Life-projektet beteshävd i Natura 2000-området Hejnum Kallgate samt för Hejnumhällar och Filehajdar. Visby: Länsstyrelsen i Gotlands län.. 20 s. (Rapporter om natur och miljö nr 2009:7 7) [Mer information]
Björklund, J., Larsson, K., Lindman, R. & Ryrholm, N. (2007). Ginstlevande fjärilar i Halland och Skåne 2004-2007. 21 s. (Länsstyrelsen i Halland , meddelande 2007 9) [Mer information]
Ryrholm, N., Björklund, J. & Frycklund, I. (1999). Fjärilsinventering på kulturmarker längs roslagskusten 1996-97. 55 s. (Upplandsstiftelsen rapport 15) [Mer information]
Publicerad av: Malin Hillman Sidansvarig: Gunilla Mårtensson Sidan uppdaterades: 2016-10-20
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)