Sök

Noah Linder

Doktorand i Miljöpsykologi


Avdelningen för bygg-, energi- och miljöteknik
Akademin för teknik och miljö


Noah Linder tillhör forskargruppen miljöpsykologi och är främst aktiv inom hållbarhetsfrågor. Noah intresserar sig bland annat för hur insikter från beteendevetenskapen kan användas för att främja hållbara beteendeförändringar, ett område som just nu är av stort intresse och under snabb tillväxt inom miljöpsykologi och beteendeekonomin. Noah forskar även på hur vi kan designa eller förändra miljöer så att dom bidrar till fler hållbara val, och har bland annat i samarbete med Gästrike återvinnare och håll Gävle rent-projektet designat ett fältexperiment där det manipulerades med utseendet på papperskorgar i Gävle för att utforska om det kunde minska nedskräpningen i staden.  

Aktuell forskning

Just nu är Noah Linder engagerad i ett forskningsprojekt om nedskräpningsbeteenden. Syftet med projektet är att minska nedskräpningen och Noah Linder ansvarar för designen av interventioner, experimentet samt data-analysen. Projektet pågick under 2017 och resultatet av studien beräknas vara i publicerade under 2019.

Senaste publikationerna

Publicerad av: Anna Jernberg Sidansvarig: Gunilla Mårtensson Sidan uppdaterades: 2018-10-10
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)