Forskarpresentation

Per Hilletofth

Forskarpresentation

Per Hilletofth

Professor

Forskningsämne: Industriell ekonomi

E-post: per.hilletofth@hig.se
Telefon: 026-64 85 00 (växel)

Per Hilletofth föddes 1982 och växte upp i Lidköping. Efter avslutad gymnasieutbildning började han sina universitetsstudier vid Högskolan i Skövde, där han avslutade en magisterexamen i industriell ekonomi 2005. Därefter fortsatte han sina universitetsstudier vid Chalmers tekniska högskola, där han avslutade en doktorsexamen i Teknikens ekonomi och organisation 2010. Efter examen började han arbeta som universitetslektor vid Högskolan i Skövde. Han fortsatte sedan sin karriär vid Högskolan i Jönköping 2011, initialt som universitetslektor och från och med 2016 som Professor. Sedan 2020 har han varit anställd som Professor vid Högskolan i Gävle.

AKTUELL FORSKNING

Pers forskning fokuserar på industriell organisation och ekonomi med inriktning mot produktionsstrategi, produktionslokalisering, utformning av försörjningskedjor, logistik anpassad produktutveckling och integration av värdeskapande och värdeleverande processer. Han har publicerat artiklar i internationella tidskrifter inklusive Production Planning and Control, Expert Systems with Applications, Industrial Management and Data Systems, Journal of Business and Industrial Marketing, Innovation: Organization and Management, Journal of Manufacturing Technology Management, and European Business Review. Han har redaktionella uppdrag i flera internationella tidskrifter och har varit gästredaktör för specialutgåvor i olika internationella tidskrifter, som täcker ämnen som beslutsstödsystem, hållbarhet och etik i försörjningskedjor, konkurrenskraftiga försörjningskedjor och integration av värdeskapande och värdeleverande processer. Han är regelbundet granskare inom populära tidskrifter inom sitt område. Hans forskning har vunnit flera priser för excellens.

LÄS MER OM

Doktorsavhandling

Hilletofth, P. (2010). Demand-Supply Chain Management. Diss. , 2010Chalmers tekniska högskola. (Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola 3109) [Mer information]

Kapitel i böcker

Hilletofth, P., Reitsma, E. & Eriksson, D. (2018). Coordination of new product development and supply chain management. Innovation and Supply Chain Management : Relationship, Collaboration and Strategies. Cham: Springer. S. 33-50. 10.1007/978-3-319-74304-2 [Mer information]
Hedvall, L., Wikner, J. & Hilletofth, P. (2017). Introducing buffer management in a manufacturing planning and control framework. Advances in Production Management Systems. The Path to Intelligent, Collaborative and Sustainable Manufacturing : IFIP WG 5.7 International Conference, APMS 2017, Hamburg, Germany, September 3-7, 2017, Proceedings, Part II. New York: Springer-Verlag. S. 366-373. 10.1007/978-3-319-66926-7_42 [Mer information]
Hilletofth, P. & Eriksson, D. (2011). Coordination of the demand and supply side : A case study from the furniture industry. Modelling Value: Pre-Proceedings in Two Volumes - 1st International Conference on Value Chain Management. Berlin: Shaker Verlag. S. 281-296. [Mer information]
Hilletofth, P., Lättilä, L. & Hilmola, O. (2009). Agent-based decision support in manufacturing supply chain. Agent and Multi-Agent Systems: Technologies and Applications: Proceedings of the 3rd International KES Symposium. Berlin: Springer Verlag. S. 677-686. [Mer information]
Hilletofth, P. & Hilmola, O. (2009). ERP Training through Traditional and Intensive Course Formats. Networked Logistics and Production at South-East Finland, St Petersburg and Leningrad Oblast. Lappeenranta University of Technology. S. 145-166. [Mer information]
Szekely, B., Hilletofth, P. & Bakhsheshi, A. (2009). Role of Software Applications in Logistics Decision Making : Case of Warehouse Management Systems. Networked Logistics and Production at South-East Finland, St Petersburg and Leningrad Oblast. Lappeenranta University of Technology. S. 111-144. [Mer information]
Hilletofth, P. (2008). Differentiated supply chain strategy : Building knowledge through case studies. Proceedings of the 4th Railway Logistics Seminar: Cooperation among Transportation Modes in Northern Europe : Research report 200. Kouvola, Finland: Lappeenranta University of Technology. S. 5-28. [Mer information]
Hilletofth, P. (2008). Enterprise resource planning systems in higher education. Proceedings of the 4th Railway Logistics Seminar: Co-operation among Transportation Modes in Northern Europe : Research report 200. Kouvola, Finland: Lappeenranta University of Technology. S. 167-180. [Mer information]
Szekely, B., Saranen, J., Hilmola, O., Toikka, T. & Hilletofth, P. (2008). Globalization and international division of work : New ways of co-operation within lean production networks. Proceedings of the 4th Railway logistics Seminar: Co-operation among Transportation Modes in Northern Europe : Research report 200. Kouvola, Finland: Lappeenranta University of Technology. S. 181-198. [Mer information]

Licentiatavhandling

Hilletofth, P. (2008). Differentiated Supply Chain Strategy : Response to a fragmented and complex market. Lic.-avh. (sammanfattning), 2008. Chalmers tekniska högskola. Länk [Mer information]
Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Gunilla Mårtensson Sidan uppdaterades: 2020-02-14
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)