Forskarpresentation

Per Jernberg

Forskarpresentation

Per Jernberg

Universitetslektor

Forskningsämne: Energisystem

Per Jernbergs FoU-erfarenhet som materialfysiker avser huvudsakligen långtidsprestanda och nedbrytning av byggnadsmaterial. Han har gjort särskilda insatser för metodikuppbyggnaden inom CIB och RILEM och internationell standardisering inom ISO. Under åren har han också skaffat sig en bred kunskap i att söka och driva forskningsprojekt på europeisk nivå som finansieras av Europeiska kommissionen. Sedan 2002 har han inte arbetat med FoU på grund av andra uppdrag.

AKTUELL FORSKNING

LÄS MER OM


Artiklar


Övriga artiklar (populärvetenskap, debatt etc.)

Sjöström, C. & Jernberg, P. (2004). Framtidens byggnad planerad för livslängd. Bygg Info PM (4). [Mer information]

Böcker

Jernberg, P., Lacasse, M., Haagenrud, S. & Sjöström, C. (2004). Guide and Bibliography to Service Life and Durability Research for Buildings and Components. Rotterdam: CIB. (CIB Report 295) [Mer information]

Konferensbidrag

Sjöström, C., Caluwaerts, P., Jernberg, P., Haagenrud, S., Ilomäki, A. & Davies, H. (2005). Product declarations with respect to durability : A progress report. 10th DBMC International Conference on durability of building materials and components. S. 741-748. Länk [Mer information]
Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Gunilla Mårtensson Sidan uppdaterades: 2020-03-04
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)