Per Jernberg

Per Jernberg

Universitetslektor energiteknik
Akademin för teknik och miljö

E-post: per.jernberg@hig.se

Telefon:
Växel: 026-64 85 00
Direkt: 070-461 82 84

Forskningsverksamhet

Per Jernbergs FoU-erfarenhet som materialfysiker avser huvudsakligen långtidsprestanda och nedbrytning av byggnadsmaterial. Han har gjort särskilda insatser för metodikuppbyggnaden inom CIB och RILEM och internationell standardisering inom ISO. Under åren har han också skaffat sig en bred kunskap i att söka och driva forskningsprojekt på europeisk nivå som finansieras av Europeiska kommissionen. Sedan 2002 har han inte arbetat med FoU på grund av andra uppdrag.

Senaste publikationerna

Sjöström, C. & Jernberg, P. (2004). Framtidens byggnad planerad för livslängd. Bygg Info PM (4). [Mer information]
Jernberg, P., Lacasse, M., Haagenrud, S. & Sjöström, C. (2004). Guide and Bibliography to Service Life and Durability Research for Buildings and Components. Rotterdam: CIB. (CIB Report 295) [Mer information]
Sjöström, C., Caluwaerts, P., Jernberg, P., Haagenrud, S., Ilomäki, A. & Davies, H. (2005). Product declarations with respect to durability : A progress report. 10th DBMC International Conference on durability of building materials and components. S. 741-748. Länk [Mer information]
Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Gunilla Mårtensson Sidan uppdaterades: 2016-11-15
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)