Meritförteckning

Akademiska

  • Fil. kand. i fysik, matematik och datateknik, Uppsala universitet, Uppsala, 1977
  • Fil. dr. i fysik – studier av magnetiska och elektroniska strukturer hos fasta material med hjälp av hyperfinväxelverkan (Mössbauerspektroskopi), Uppsala universitet, Uppsala, 1984
  • Docent i byggnadsmaterialfysik , KTH, Gävle, 1997

Befattningar

  • Reaktorfysiker – bränsleoptimering, Studsvik Energiteknik AB, Nyköping, 1984–1986
  • Forskare – långtidsprestanda och nedbrytning av byggnadsmaterial, Avdelningen för material och konstruktioner, Statens institut för byggnadsforskning, Gävle, 1986–1994
  • Forskningsingenjör – långtidsprestanda och nedbrytning av byggnadsmaterial, Avdelningen för materialteknik, Centrum för Byggd miljö, KTH, Gävle, 1994–1999
  • Docent – långtidsprestanda och nedbrytning av byggnadsmaterial, Avdelningen för materialteknik, Avdelningen för materialteknik, Högskolan i Gävle (HiG), Gävle, 2000–2002
  • Facköversättare – patentansökningar, Transearly AB, Gävle, 2002–
  • Docent (deltid) – Avdelningen för bygg-, energi- och miljöteknik, Akademin för teknik och miljö, Högskolan i Gävle (HiG), Gävle, 2011– : utbildningsledare (2011–2013), speciella kvalificerade tjänster (2011–), studierektor för industridoktorandskolan REESBE (2013–)
  • Studierektor för forskarutbildningen (deltid) – Utbildnings- och forskningskansliet, Högskolan i Gävle (HiG), Gävle, 2012–
Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Gunilla Mårtensson Sidan uppdaterades: 2016-11-15
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)