Robin von Haartman

Tekn. Dr. och Docent

Ämnesföreträdare för Industriell ekonomi
Avdelningen för industriell utveckling, IT och samhällsbyggnad
Akademin för teknik och miljö

E-post: robin.vonhaartman@hig.se

Telefon:
Direkt: 026-64 89 75
Mobil: 073-241 49 39

Webbsidor:

Robin von Haartman tillhör forskargruppen CLIP - Centrum för Logsitik och Innovativ Produktion. Hans forskning sker främst inom områdena Logistik, Inköp och Produktionsstategier. Robin är även engagerad i statistisk dataanalys inom flera andra område såsom ledning för hållbar utveckling.

 

Aktuell forskning

Pågående forskningprojekt handlar om Kopplingen mellan Lean och digitalisering, hållbar logistik, samt ledning för hållbar utveckling. Forskningen sker i samarbete med andra forskare på Högskolan i Gävle,  näringslivet och andra lärosäten, nationellt och internationellt. 

 

Senaste publikationerna

Jazairy, A. & von Haartman, R. (2019). Analysing the institutional pressures on shippers and logistics service providers to implement green supply chain management practices. International Journal of Logistics. 10.1080/13675567.2019.1584163 [Mer information]
Barreiro-Gen, M., Carpenter, A., von Haartman, R. & Lozano, R. (2019). Examining Relations Between Public Participationand Public Expenditure : Opinions from English and French Users on Environmental Issues in the English Channel. Sustainability, 11 (8). 10.3390/su11082230 [Mer information]
Jazairy, A. & von Haartman, R. (2019). Assessing the gaps between shippers and logistics service providers on green logistics practices along the logistics purchasing process. . [Mer information]
Alieva, J. & von Haartman, R. (2019). Digital collaboration within the supply chain : new booster for hidden lean potential. . Länk [Mer information]
Jazairy, A. & von Haartman, R. (2019). Do relationships matter? Linking the advancement of shipper-logistics service provider relationships with green logistics implementation. Proceedings of the 26th EurOMA conference. [Mer information]
Publicerad av: Camilla Nordin Sidansvarig: Gunilla Mårtensson Sidan uppdaterades: 2019-04-03
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)